Marte Meo

Mange forældre oplever vanskellige situationer i hverdagen. I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå at anvende en arbejdsmetode, der hedder ”Marte Meo”, hvor samspillet mellem jeres barn og jer som forældre er i fokus.

Hvad er Marte Meo

Marte Meo er en metode til at lære at tackle udfordringerne på en god og positiv måde. Vi filmer en hverdagssituation af jer og jeres barn. Videoklippene bruges til, at vi taler sammen om, hvordan I som forældre kan støtte barnets trivsel og udvikling på en god måde.
Læs mere om "Marte Meo  - Se hvad dit barn viser dig" her.

Hvordan foregår det?

Optagelserne varer fem til ti minutter og foregår i samspil mellem jeres barn og én af jer som forældre; for eksempel, hvor I pusler jeres barn.

Snak med jeres sundhedsplejerske, som kan henvise til et forløb.

Andre samarbejdspartnere

Sundhedsplejersken formidler også kontakt til andre samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, fysioterapeut, pladsanvisning, dagtilbud, talepædagog, familierådgiver eller psykolog.

0-1 år - Hjemme