Opdragelse med hjertet

Opdragelse har ændret sig i takt med samfundsudviklingen.

Tidligere var opdragelsen håndfast, men i takt med, at samfundet er blevet mere individorienteret, har barnet fået mere plads til at realisere sig selv og lære at stå på egne ben. Regler og normer er skubbet i baggrunden.

 

Den gyldne middelvej

Hver for sig er disse to opdragelsesmetoder ikke gode, den ene var for stram og den anden for tilfældig. Børn har brug for nærhed, indflydelse og fast struktur i form af regler og normer. Normer og regler lærer barnet, hvordan det skal opføre sig ude i samfundet.

Vær nærværende

Vær nærværende over for jeres barn, sluk mobil, IPad mm, giv det indflydelse og sidst men ikke mindst, sig, hvad I ønsker af jeres barn. I skal ikke ændre på de ønsker og forventninger, som I har til jeres barn. Børn har brug for nogle klare ramme for, hvad der er rigtigt og forkert - og hvis I som forældre ikke viser og fortæller jeres barn, hvilke regler og rammer I har som familie, og hvilke regler, der findes i samfundet, vil jeres barn få sværere ved at agere i det.

Børn skal føle sig elsket

Det at føle sig elsket giver selvtillid. Når I har faste rammer og regler viser I jeres barn, at I elsker det. Jeres barn søger de faste rammer og regler ved at afprøve grænsen for de regler i sætter. Det at føle sig elsket af sine forældre giver en indre ro og giver børn mod på at prøve kræfter med samfundet. Barnet ved, at der er en sikker og tryg base i hjemmet

Opdragelse med hjertet

Børnerådet og Komiteen for Sundhedsoplysning har udarbejdet en pjece til inspiration.

Opdragelse med hjertet
0-1 år - Hjemme