Har I brug får et råd?

Hvis I oplever særlige udfordringer, kan vi besøge jer oftere. Vi har mulighed for at fortsætte besøgende i jeres hjem, så længe der er et behov.

Har I spørgsmål eller problemer, I gerne vil drøfte vedrørende større børn, er I altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken. Det kan for eksempel dreje sig om opdragelse, renlighed, mad, sprog, udvikling mm.

Familiekonsulent

Vi tilbyder fem familiesamtaler med en sundhedsplejerske, der er uddannet familiekonsulent.

I kan kontakte Lone Borg på telefon: 51 59 57 58

Vi er tilflyttere

Tilflyttere er også velkommen til at kontakte os på telefon: 39 57 50 00 mellem kl. 9-14

 

1-6 år - Daginstitution og hjemme