Når 3 bli´r til 4

Når jeres familie vokser og jeres første barn skal være storebror eller storesøster, ligger der en særlig opgave hos jer. Som forældre er det vigtigt, at I støtter jeres børn i at få en god og stærk relation. Et søskendeforhold skal bygges langsomt op.

At dele mors og fars opmærksomhed

Det er vigitgt at forstå det ældste barns følelser og reaktioner. Barnets tilværelse bliver totalt ændret, når det skal til at dele mors og fars opmærksomhed med den lille nye.

Jalousi i perioder

De fleste børn vil i perioder føle jalousi. I kan støtte jeres barn ved at give det mulighed for at udtrykke sine følelser.
Sig, at det er i orden at være vred på lillebror/-søster engang i mellem, undgå at skælde ud, og fortæl det store barn, at det er dejligt at have et stort barn, som kan lege, hoppe og danse osv. Giv jeres store barn kontakt og opmærksomhed.

Far passer den lille

Far kan måske passe den lille så mor også får tid med den store - og omvendt. Inddrag det store barn i pasningen af det lille barn.

Jeres store barn kommer over jalousien, når det opdager, at lillebror/-søster ikke er en rival, og at jeres kærlighed ikke er blevet mindre.

 

 

Gave til Storebror/-søster

Det kan være en god idé at sige til de venner og familiemedlemmer, der kommer på barselsbesøg, at I hellere vil have en lille gave til den nybagte storebror/-søster, end til den lille ny. På den måde får jeres store barn også opmærksomhed og overgangen fra enebarn til søskende bliver måske lidt mildere.

Den store søger jeres opmærksomhed

Jalousi kan give en følelse af utryghed og usikkerhed hos jeres barn. Barnet vil forsøge at få forældrenes kontakt. Det kan ske ved, at jeres barn i en periode regredierer (vender tilbage til et tidligere udviklingstrin) i udvikling. Det kan være i forhold til renlighed, sprog og brug af sut. Der kan komme mange konflikter med det store barn. Ofte vil barnet afvise mor eller udforske grænser, når mor er optaget af den lille ny.

I tiden op til fødslen er dagene måke præget af mere overskud og tid, og det større barn er måske blevet hentet tidligt i institution. Derfor kan det være lidt brat pludselig at skulle dele jeres opmærksomhed. Tænk over, om storebror/-søster har lyst til at vise sin nye lillebror/-søster frem i institutionen. Ofte er jeres ældste barn stolt og har lyst til af vise frem.

Frustrationer mod far og mor

Heldigvis er det sjældent, at den nybagte storebror/-søsters frustration går ud over den lille ny, men den retter sig typisk mod jer forældre. Situationen kan være svær at håndtere, fordi I ser en ny side af jeres ældste barn, samtidig med, at I har et et nyt barn, som I skal tage jer af.

Jalousi er naturligt

Tænk på jalousi som noget naturligt, der ikke nødvendigvis skal eller kan undgås. Jalousien er et udtryk for, at det ældste barn er tæt knyttet til forældrene og er vant til at blive set og hørt. 

(Klide: Sundhedsstyrelsen Sunde børn - Til forældre med børn i alderen 0-3 år. 2015)

1-6 år - Daginstitution og hjemme