Søvn

Hvor meget skal min 7-12-årige sove?

Et barn i alderen 7-12 år bør sove 9-11 timer pr. nat. Sengetiden bliver gradvis senere. Jeres barns og familiens mange aktiviteter kan øge risikoen for, at barnet kommer for sent i seng, og dermed ikke får dækket sit søvnbehov.

Hvor meget skal min 13-18 årige sove?

En ung mellem 13-18-år bør sove 8-10 timer pr. nat. Tilstrækkeligt med søvn har fortsat stor betydning for sundhed og trivsel. I løbet af puberteten er der en tendens til, at de unge ikke får tilstrækkeligt med søvn, selvom de fleste har det samme søvnbehov som de foregående år. Den manglende søvn er ofte en kombination af senere sengetid og eventuelt også tidligere opvågningstidspunkt, som især skyldes omgivelserne (skolekrav, lektier, arbejde, og familie).

Det anbefales, at jeres barn undgår elektronisk underholdning (tv, computer, mobiltelefoner) op til sovetidspunktet, og at I som forældre sørger for, at de ikke bliver forstyrret, når de er gået i seng (af eksempelvis sms’er og lignende). Aftal for eksempel, at mobilen ligger i køkkenet, så jeres barn ikke bliver forstyrret af sms´er og lignende.

For lidt søvn

Utilstrækkelig søvn kan medføre træthed, irritabilitet, dårligt humør, koncentrationsbesvær og nedsat indlæring. At sove for lidt er associeret med øget risiko for blandt andet overvægt.

Ikke normalvægtig

Vejer jeres barn eller unge for meget eller for lidt!? Få råd og vejledning til at hjælpe jeres barn/unge til en sundere hverdag.

Ikke normalvægtig
6-15 år - Skole