Sundhedsprofil for 9. klasse 2017-2018

Profilen viser en stigning af elever, der er glade for at gå i skole, har det godt derhjemme og trives med vennerne. Der er færre elever, der mobbes, og fortsat færre der ryger. Debutalderen for at drikke første gang er også fortsat stigende

Herunder er hovedkonklusionerne fra Sundhedsprofilen for 9. klasse trukket frem. Den samlede Sundhedsprofil for 9. klasse 2017/2018 finder du her.

97 % har et godt liv

Trivsel:

  • Størtedelen af eleverne trives i skolen og 97 % er for det meste glade for at gå i skole.
  • Antallet af elever, der ikke oplever at blive mobbet af andre børn og unge er steget. Antallet er steget til 96 %.

Færre elever er daglig rygere

  • Kun 0,5 % af eleverne er daglig cigaretrygere, 78 % har aldrig prøvet det.
  • 0,1 % har daglig brug af E-cigaretter, 84 % har aldrig prøvet det.
  • 0,1 % er daglig vandpiberygere, 85 % har aldring prøvet det.
  • Kun 2,8 % må ryge for deres forældre.

Flere elever starter på at drikke senere

  • 43 % har drukket deres første genstand som 14 årige.
  • Der er 3 % færre, der drikker den første genstand som 13 årig og en stigning på 2 %, der først drikker deres første genstand som 15 årige.
  • Antallet af elever, der aldrig har drukekt en hel genstand, er steget med 6 %.

Vægt

  • Antallet af normalvægtige er steget med 0,5 %.

 

 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Har du brug for hjælp, kæmper med ubesvarede spørgsmål eller har du brug for én at tale med?

Hjælp til familie, børn og unge
6-15 år - Skole