Sundhedsprofil for 9. klasse 2015-2016

76 % af eleverne oplever livet som bedst muligt og 76 % er for det meste glade for at gå i skole. 91 % af eleverne spiser dagligt frokost. Der er stadig færre elever, der ryger dagligt og alderen for, hvornår eleverne drikker første gang, er stadig stigende.

Herunder er hovedkonklusionerne fra Sundhedsprofilen for 9. klasse trukket frem.Den samlede Sundhedsprofil for 9. klasse 2015/2016finder du her.

76 % har et godt liv

 • Trivsel: Størtedelen af eleverne trives i skolen og 76 % er for det meste glade for at gå i skole.
 • Smerter: Antallet af elever, der oplever smerter, er faldende og ud af de elever, der oplever smerter, er antallet, der tager smertestillende medicin, faldet til 40 %, hvilket er lavere end landsgennesnittet.

Færre elever er daglig rygere og de er ældre, første gang de ryger

 • Rygning: Kun 2 % af eleverne er daglig rygere og 2 % ryger engang imellem. Kun 4 % af eleverne oplyser, at de må ryge for deres forældre.
 • E-cigaretter: Ingen elever har et dagligt forbrug af E-cigaretter.
 • Vandpibe: Stadig færre elever prøver at ryge vandpibe. 82 % har aldrig prøvet at ryge vandpibe og under 1 % ryger vandpibe dagligt.
 • Rusmidler: Over de seneste 5 år har færre prøvet at ryge hash, marihuana eller skunk. Andelen er faldet til fra 9 % til 2 % i år.

Færre spiser morgenmad, flere spiser frokost og flere er fysisk aktive

 • Måltidsvaner: Andelen af elever, der spiser morgenmad er faldet til 75 %, mens andelen af elever, der spiser frokost er steget til 91 %. Madpakken udgør frokosten for 54 % af eleverne og 21 % køber deres frokost i skolekantinen.
 • Fysisk aktivitet: Flere elever er blevet fysisk aktive; 50 % af eleverne dyrker motion dagligt eller næsten dagligt. Andelen af elever, der dyrker motion èn gang ugentligt eller slet ikke dyrker motion er faldet fra 24 % sidste år til 14 % i år.

Vægt og kropsopfattelse

 • Vægt: Andelen af normalvægtige er steget med 1 %. Der er lige stor andel drenge og piger, der er overvægtige. Andelen af overvægtige drenge er fra sidste år til i år faldet med 4 %.
 • Kropsopfattelse: Elevernes kropsopfattelse svarer ikke til virkeligheden. Kun 54 % synes, deres vægt er passende. Tendensen med, at unge ikke er tilfredse med deres krop og vægt, er bekymrende. Tendensen er landsdækkende.

Seksuel adfærd

 • Samleje: De seneste 5 år har andelen af seksuelt aktive i 9. klasse været faldende.
 • Seksuel debut: I dette års profil svarer 9 %, at de har haft seksuel debut. Gennesnitsalderen for seksuel debut er steget til 14,3 år
 • Prævention: 97 % brugte prævention ved sidste samleje.

 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Har du brug for hjælp, kæmper med ubesvarede spørgsmål eller har du brug for én at tale med?

Hjælp til familie, børn og unge
6-15 år - Skole