Premiere på et nyt teaterforedrag: ACT ON IT @lkohol

Hvor meget drikker de unge, og hvad betyder alkohol for de unges udvikling og trivsel?

I Gladsaxe Kommune vil vi gerne støtte, at I som forældre og jeres barn kan få en god snak om, hvornår, hvor meget og sammen med hvem, jeres barn drikker.

DERFOR inviterer alle folkeskoler alle forældre og elever i 7. og 8. klasse til et møde på egen skole med teaterforedrag om alkohol og efterfølgende dialog om alkohol.

Hold øje med din indbakke på forældreintra, hvor invitationen kommer.

Se datoerne for forestillingerne.

 

 

 

ACT ON IT er et forebyggelseskoncept vi har valgt i Gladsaxe Kommune for at informere de unge om stoffer, rygning og alkohol.

Teaterforedrag - ACT ON IT

Teaterforedrag

Unge mennesker står over for mange fristelser og valg de skal træffe. I Gladsaxe Kommune vil vi gerne give de unge viden og kompetencer til at kunne sige nej og til at støtte hinanden i at sige nej til cigaretter, alkohol, hash og stoffer.

Teaterforedraget ACT ON IT er en ny måde at kommunikere på. Ved at bruge en blanding af fiktion, journalistik og teater kommer budskaberne ud til de unge med større påvirkningskraft. ACT ON IT kører med tre forskellige teaterforedrag: ACT ON IT don´t smoke, ACT ON IT D:R:U:G:S og ACT ON IT @lkohol.

ACT ON IT don´t smoke er målrettet eleverne i 7. klasser. Alle elever i 7. klasse ser forestillingen og den følges op af 2 x 90 minutters rygeforebyggelse i klassen ved sundhedsplejen.

ACT ON IT D:R:U:G:S er målrettet eleverne i 9. klassse. Under teaterforedraget kommer eleverne tæt på at forholde sig til de valg, de står overfor i forhold til hash og hårde stoffer og de alvorlige konsekvenser, som det kan få at eksperimentere med hash og stoffer.

ACT ON IT @lkohol er et nyt koncept, som har premiere marts 2017. ACT ON IT @lkohol er målrettet forældre og elever i 7. og 8. klasse, det foregår på elevens egen skole og efter foredraget vil der være dialog om alkohol.

 

ACT ON IT er udviklet af Gladsaxe Kommune i samarbejde med ACT ON IT ved skuespiller Thomas Milton.

 

 

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

6-15 år - Skole