ACT ON IT @lkohol

I Danmark hører det at være ung og drikke tæt sammen, og nogle vil mene lidt for tæt. Men hvor meget drikke de unge egentlig? Og hvad betyder alkohol for de unges udvikling og trivsel

ACT ON IT @lkohol - fælles viden og aftaler

Som forældre kan det være svært at vide, hvad kammeraterne må og gør. Teaterforedraget ACT ON IT @lkohol henvender sig til elever i 7. og 8. klasse og til jer som forældre. Teaterforedraget kommunikerer til tilskuerne på en ny måde. Ved at bruge en blanding af fiktion, journalistik og teater kommer budskaberne ud med større påvirkningskraft; og ved at forældre og børn ser og oplever det samme, skabes der muligheder for dialog om alkohol. Den fælles oplevelse og viden giver et godt afsæt for en fælles snak og for gode aftaler mellem forældre og børn om alkohol.

 

 

Teaterforedrag - ACT ON IT