Unge og sikker sex

Alle elever i 9. og 10. klasse modtager 1½ times seksualundervisning.

Målrettet indsats og rådgivning

To sundhedsplejersker har fokus på at øge unges viden om de tre mest udbredte seksuelt overførte sygdomme - klamydia, kønsvorter og herpes, samt uønsket graviditet.

Undervisning og rådgivning

Gennem undervisning og rådgivning vil sundhedsplejerskerne medvirke til, at unge bliver mere bevidste om egen viden og holdninger til seksualitet, prævention og konsekvenser af deres valg. Der vil bl.a. blive fokuseret på de konkrete barrierer i forhold til brug af kondom.

10. klasse, Gymnasiet og tekniske skoler

  • Undervisning og rådgivning på 10. klassecentret
  • Workshop på gymnasier og teknisk skole forår og efterår

Unge og seksuel sundhed

Seksuel sundhed er andet og mere end bare viden om sexsygdomme. Det handler også om følelser, om at sige til og fra og om at passe på hinanden.

På siden Unge og seksuel sundhed kan du læse mere mere om prævention, hvor du kan ringe hen, hvis du har brug for råd og vejledning

6-15 år - Skole