Børnefysioterapeuterne

Vi undersøger og vurderer børn, der har motoriske og bevægelsesmæssige problemer. Vi vejleder med råd, øvelser og aktiviteter, som forældre og pædagoger kan bruge i deres hverdag.

Der er ikke mulighed for individuel træning eller behandling. Vi arbejder primært med børn i alderen 0-6 år. Vi undersøger også skolebørn op til 16 år.

Vi kommer ud i institutionerne

Ved skriftlig eller telefonisk henvendelse kommer vi ud til vuggestuer, dagplejere, børnehaver og skoler. Og vi tager på hjemmebesøg - ofte sammen med sundhedsplejerskerne.

Bred faglighed

Vi dækker et bredt fagligt område. Vi rådgiver forældre med børn med for eksempel handicaps i lettere grad, syndromer, for tidligt fødte, hypermobilitet, ortopædiske og sansemotoriske problemer.

Tæt samarbejde

Ved særlige problemstillinger har vi et tæt samarbejde med sundhedsplejersker, talepædagoger, specialpædagoger, læger, sygehuse og ambulante klinikker, som vi henviser til ved behov.

Hvem er vi

Børnefysioterapeut, Anne L. Søndergaard, mobilnr.: 40 18 32 70
Børnefysioterapeut, Linda Whitfield, mobilnr: 20 11 93 45

Børnefysioterapeuterne i mødregrupper

Vi kommer i ung mødregruppe, tvillingemødregruppe og sundhedsplejerskernes Åbent Hus.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Sundhedsplejen