Mit barn skal have bøjle

Tandregulering foregår på Tandreguleringsklinikken - og det er gratis at få bøjle på. Dit barn kan få bøjle på, hvis tandstillingen skader tænder, vækst og tyggefunktion. Man kan ikke få bøjle på af kosmetiske grunde.

Her på siden kan du læse om følgende:

Vi tjekker dit barn i 10-11 års alderen

I 10- års alderen bliver dit barn undersøgt for tandstillingsfejl. Det foregår ved den almindelige undersøgelse på barnets stamklinik.

Visitation hos bøjletandlægen

Hvis tandlægen vurderer, at barnets tandstillings er afvigende aftales der en tid til visitation hos bøjletandlægen. Visitationen foregår som regel i barnets stamklinik.

Det er muligt at foretage undersøgelsen tidligere, hvis tandlægen skønner, at der er behov for det. Måske skal dit barn vente med at få bøjle. Det afhænger af, hvor mange af de blivende tænder, dit barn allerede har fået.

Vi følger tændernes udvikling - behovet for bøjle kan ændres

Nogle gange kan det være nødvendigt af følge udviklingen på dit barns tænder over en periode, før vi kan afgøre, om dit barn skal have bøjle. Tandlægen holder øje med tandstillingen ved de almindelige undersøgelser.

Eksempler på behandlingskrævende tandstillingsfejl

 • Meget store overbid.
 • Generel stor pladsmangel til tænderne.
 • Underbid.
 • Ikke frembrudte blivende tænder, som ligger forkert i kæben.
 • En eller flere tænder, der ikke er dannet.
 • Meget dybe sammenbid ved fortænderne, hvor der bides på tandkødet i ganen.
 • Åbne bid, hvor tænderne ikke når sammen.
 • Skæve sammenbid – krydsbid og saksbid.  

Tandstillingsfejl som ikke behandles af tandplejen:

 • Lokale pladsproblemer, især ved fortænderne i underkæben
 • Tænder, der er drejede eller skæve
 • Ved pladsoverskud – mellemrum mellem tænderne
 • Kosmetiske behandlinger

Forskellige typer af bøjler

Der behandles med to former for bøjler:
Løse: Er bøjler, man selv kan tage ud
Faste: Er bøjler, som er limet på tænderne og som man derfor ikke selv kan tage ud.

Det er bøjletandlægen, der afgør hvilken type bøjle, der kommer på tænderne. Valg af bøjle afhænger af, hvilken behandling der skal laves. 

Det er et mål i sig selv at gennemføre en behandling på kortest mulig tid.

Mange behandlinger vil bestå af perioder med løs bøjle og perioder med fast bøjle. Ved de regelmæssige kontrolbesøg ser vi bøjlen efter og ser, hvordan mundhygiejen er. Vi aftaler fra gang til gang hvornår og hvor tit, vi skal ses.

Vi har privat tandlæge, kan mit barn få bøjle?

Du kan ikke få bøjle på hos Tandplejen i Gladsaxe, hvis dit barn er udmeldt af Tandplejen i Gladsaxe og går til tandlægen hos en privatpraktiserende tandlæge.

Vi skal flytte fra Gladsaxe

Hvis I flytter, kan I ikke fortsætte behandlingen i Gladsaxe. I skal henvende jer til tandplejen i jeres nye kommune for at fortsætte behandlingen der.

Tandplejen 6-16 år