Klagevejledning

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet eller lederen på tandklinikken.

Hvis du har oplevet problemer ved behandlingen hos din tandlæge, kan det være en idé at prøve at blive behandlet af en af Gladsaxe kommunale Tandplejes andre tandlæger. Du behøver ikke at flytte klinik, for at få en anden tandlæge.

Jeg vil gerne flytte klinik

Hvis du har følt dig dårligt behandlet på en klinik og ønsker at skifte til en anden klinik, kan du enten kontakte din nuværende klinik eller den klinik, du ønsker at skifte til.

Klagemuligheder 

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Gladsaxe kommunale Tandplejes leder. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens kontor: Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg, Telefon: 39 57 64 80, Mail: tandpleje@gladsaxe.dk 

Hvis ikke du er tilfreds med Tandplejens svar på din klage, kan du sende din klage videre til Dagtilbud og Sundhed, som Tandplejen hører under.

Patientombuddet

Endelig har du mulighed for at klage til Patientombuddet, der behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Patientombuddet ikke tager stilling til økonomiske forhold. Patientombuddet tager kun stilling til, om tandlægen eller tandplejeren har handlet korrekt i forhold til fagets normer for god behandling.

Patientombuddets adresse er: Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg, tlf. 72286600, e-mail: pob@patientombuddet.dk

Tandplejens kontor kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Tandregulering

Vær opmærksom på, at tandregulering ikke kan tilbydes af kosmetiske grunde, så skæve tænder betyder ikke altid, at du kan få rettet tænderne. Der skal være andre grunde end et kosmetisk behov.

Læs mere om tandregulering/bøjletandlægen her

Tandplejen i Gladsaxe