Dagtilbud for de yngste

Er du tilmeldt kommunens folkeregister, kan du søge om optagelse for dit barn i børnehus / dagpleje. Tilflyttere kan blive skrevet op 3 måneder før flytningen til Gladsaxe ved at forevise en lejekontrakt eller købsaftale.

Dagtilbud

I Gladsaxe Kommune kan du vælge at benytte et af de kommunale pasningstilbud til dit barn eller vælge privat pasning.

Pladsgaranti

Vi har pladsgaranti fra dit barn er fem en halv måned gammelt. Barnet skal være skrevet op til en plads tre måneder før, du ønsker at bruge den.

Skriv dit barn op til en plads

Du kan skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op via telefonen.

Rammer for dit barns hverdag

Dit barn lærer og udvikler sig gennem leg. Det sætter vi i centrum i dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Vi ønsker at give dit barn mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Det betyder, at alle dagplejere og dagtilbud arbejder efter den samme faglige ramme, hvor dagplejere og pædagoger planlægger, hvilke aktiviteter, der bedst understøtter dit barns læring og udvikling.

I Gladsaxe kommunes dagtilbud arbejdes der med afsæt i en fælles faglig ramme; Didaktisk Anvendt Pædagogik. Det betyder at pædagogerne synligt har intentioner på børnenes vegne, at de tager kontinuerligt stilling til hvad børnene skal lære sig sammen med børn og voksne. Børn skal have mulighed for at lære mere, og at udvikle sig og dannes i et socialt samspil med andre. Det sker i en sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Sammen med forældrene har dagtilbuddet et fælles ansvar for at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv.

Den pædagogiske læreplan jf. dagtilbudslovens §8 udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Gladsaxe kommunes Børne- og Skolepolitik bygger på en ambition om, at børn og unge trives med og i livet og at de får mulighed for at realisere deres potentialer og blive så dygtige, som de kan.

Så alle har lige muligheder for at lykkes.

Fra forskningen ved vi at børns sproglige kompetencer er afgørende for deres mulighed for at lære. Forskning viser at børns tidlige udvikling og færdigheder forudsiger senere færdigheder, herunder hvordan børn klarer sig i skolen. Sproglige, kognitive, sociale og personlige kompetencer tidligt i livet øger børns muligheder for at deltage i fællesskaber.

Gladsaxe kommunes dagtilbud styrker alle børns sproglige udvikling gennem understøttelse af det sproglige læringsmiljø, forældresamarbejdet og indsatsen ”Fælles ansvar for barnets læring”, kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og via det tværfaglige samarbejde.

Sprogstrategiens mange elementer udgør tilsammen et godt sprogligt læringsmiljø for alle børn.

Gladsaxe Kommunes Børne- og Skolepolitik ”Børn og unge former fremtiden”, retter sig mod det hele børne- og ungeliv for alle børn og unge i Gladsaxe. For det gode børne- og ungeliv sætter vi fokus på, at børn og unge vokser op i tryghed og med en tro på, at de gør en forskel i deres liv og i den fremtid, som de er med til at forme. I Gladsaxe Kommune ønsker vi, at børn og unge trives, lærer og deltager i fællesskaber.
 

Børne- og Kulturforvaltningen fører, på vegne af Gladsaxe Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Kommunens tilsyn foregår på to måder, dels ved det løbende faglige tilsyn og dels i form af strukturerede og systematiske tilsyn. Du kan læse mere om rammen for tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner).

Private dagtilbud til småbørn

Gladsaxe Kommunes kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn og ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution.

 

Nyheder

Se alle nyheder

Natur- og Sejlklubben

Gladsaxe Kommunes institutioner har mulighed for at sejle og ro i skønne omgivelser ved Bagsværd Sø hvor Natur- og Sejlklubben ligger.

Læs mere

Kontakt

Dagtilbud og Sundhed

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
dagsund@gladsaxe.dk
Dagtilbud

Familie, børn og unge