Dagtilbud for de yngste

Er du tilmeldt kommunens folkeregister, kan du søge om optagelse for dit barn i børnehus / dagpleje. Tilflyttere kan blive skrevet op 3 måneder før flytningen til Gladsaxe ved at forevise en lejekontrakt eller købsaftale.

Dagtilbud

I Gladsaxe Kommune kan du vælge at benytte et af de kommunale pasningstilbud til dit barn eller vælge privat pasning.

Pladsgaranti

Vi har pladsgaranti fra dit barn er fem en halv måned gammelt. Barnet skal være skrevet op til en plads tre måneder før, du ønsker at bruge den.

Skriv dit barn op til en plads

Du kan skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op via telefonen.

Rammer for dit barns hverdag

Dit barn lærer og udvikler sig gennem leg. Det sætter vi i centrum i dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Vi ønsker at give dit barn mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Det betyder, at alle dagplejere og dagtilbud arbejder efter den samme faglige ramme, hvor dagplejere og pædagoger planlægger, hvilke aktiviteter, der bedst understøtter dit barns læring og udvikling. Du kan læse mere om den faglige ramme i forældrepjecen Leg og læring i dagtilbud.

Gladsaxe Kommunes dagtilbudspolitik 2016 danner et fælles grundlag for udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene, og den tydeliggør de forventninger, der er til den faglige udvikling, det pædagogiske arbejde og hverdagslivet i alle dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. I årsplanen for kvalitetsstyring og pædagogisk læring kan du læse, hvilke tiltag der er i de forskellige områder og børnehuse.
 

Børne- og Kulturforvaltningen fører, på vegne af Gladsaxe Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Kommunens tilsyn foregår på to måder, dels ved det løbende faglige tilsyn og dels i form af strukturerede og systematiske tilsyn. Du kan læse mere om rammen for tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner).

Private dagtilbud til småbørn

Gladsaxe Kommunes kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn og ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution.

 

Kvalitetsrapport for dagtilbud for de yngste

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Dagtilbud og Sundhed

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
dagsund@gladsaxe.dk
Dagtilbud og Sundhed

Familie, børn og unge