Dagpleje

Dagplejen er et dagtilbud for 0 - 2 årige børn og er en del af Gladsaxe kommunes samlede dagtilbud.

Dagplejerne arbejder med udgangspunkt i eget hjem og er organiseret i teams, hvor de samarbejder om legestuen, udviklingsprojekter, gæstepleje m.m.
Den enkelte dagplejer har typisk 3 - 4 børn indskrevet og står til rådighed med 1 - 2 gæstepladser. Det der er kendetegnet ved dagplejen, er det nære relations arbejde mellem dagplejer og børnene i den lille børnegruppe (3-4 børn), som danner grundlag for arbejdet i de større fællesskaber i legestuen og senere i børnehaven.

Dagplejerne i Gladsaxe er kendetegnet ved at have et stort erfaringsgrundlag og alle har gennemført grunduddannelse for Dagplejere, ligesom der løbende tilrettelægges kompetenceudvikling i forhold til aktuelle indsatser.

Dagplejen er organiseret således, at der er forløbsmæssig sammenhæng med udvalgte børnehaver, hvilket betyder, at børn der får plads i dagplejen er garanteret en plads i den børnehave, som dagplejeren samarbejder med.

Det pædagogiske arbejde i Dagplejens to afdelinger tager udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes Dagtilbudspolitik, hvor den overordnede ramme (DAP) sætter en fælles retning for arbejdet i Dagplejen.
 

Dagplejepædagogen

Dagplejepædagogen er en vigtig og central person for dagplejerne, for børnene og for forældrene. Kerneopgaven for dagplejepædagogen er at have fokus på relationen mellem barnet og dagplejerne, sikre pædagogiske drøftelser og refleksion over praksis, følge barnets udvikling og være med til at sikre et ligeværdigt samarbejde med forældrene.

Dagplejepædagogen kommer hos den enkelte dagplejer, hvor det enkelte barns udvikling, trivsel og læring er i fokus og er dermed de faglige garanter for, at børnene trives og udvikler sig alsidigt.

Idrætsdagpleje

Dagplejen i Gladsaxe er certificeret som Idrætsdagpleje.
Fysisk aktivitet fremmer indlæringen, danner grundlag for social kontakt og understøtter børnenes motoriske udvikling.

Vi arbejder bevidst med hele tiden at skabe mulighed for sjove og udfordrende fysiske aktiviteter bl.a. via planlagte aktiviteter, indretningen af inde- og udemiljøet samt ved at understøtte børnenes selvhjulpenhed.

Børn med særlige behov

Dagplejen er som organisation velegnet til at rumme børn med særlige behov, idet vi har gode muligheder for at tage individuelle hensyn, således at børnene kan opnå positive erfaringer med at indgå i små børnefællesskaber.

Børn der har behov for en særlig indsats visiteres til Dagplejen i nært samarbejde med PPR.

Dagplejen fører endvidere tilsyn med de private børnepassere i kommunen.

 

Områder

Dagplejen Nord dækker områderne: Skovbrynet, Bagsværd, Stengård, Vadgård, Gladsaxe

Dagplejen Syd dækker distrikterne: Buddinge, Søborg, Mørkhøj, Grønnemose

Dagtilbud for de yngste