Dagpleje

Børn under tre år kan komme i dagpleje. Dagplejen ligger i private hjem, som er indrettet til små børn.

Den enkelte dagplejer har typisk 3 - 4 børn indskrevet og står til rådighed med 1 - 2 gæstepladser. Denne lille enhed giver barnet god mulighed for nær kontakt med sin dagplejer og de andre børn.
 

God kontakt til andre børn

Børnene har god mulighed for at være sammen med jævnaldrende, når dagplejerne besøger hinanden og mødes på legepladsen og på ture og udflugter.

Hver dagplejer er tilknyttet et af kommunens dagplejehuse. I dagplejehusene er der legestuer. Husene er desuden åbne for, at daggrupperne kan bruge dem til fællesaktiviteter samt planlægning og koordinering.

Sammenhæng med børnehaverne

Dagplejen har forløbsmæssig sammenhæng med børnehaverne. Det betyder, at når barnet får en plads i en dagpleje, får forældrene samtidig information om, hvilken børnehave barnet senere er garanteret plads i.

Områder

Dagplejen Nord dækker områderne: Skovbrynet, Bagsværd, Stengård, Vadgård, Gladsaxe

Dagplejen Syd dækker distrikterne: Buddinge, Søborg, Mørkhøj, Grønnemose

Dagtilbud for de yngste