Find et dagtilbud

Søg efter dagtilbud i nærheden af dig

I kan søge dagtilbud med udgangspunkt i egen adresse. I skriver jeres adresse i søgefeltet med hus nummer. Gladsaxe Kommune er inddelt i 9  geografiske områder for dagtilbud og I kan få plads indenfor det geografiske område I hører til.

Liste

I vil få vist en liste med de dagtilbud I kan søge i jeres område.

Find dagplejer

Her kan du se et kort over Gladsaxe Kommune med blå prikker, der angiver hvor der er dagplejere.

Kort over dagplejere i Gladsaxe

Du kan i øverste højre hjørne indtaste adresse, og kortet vil så zoome ind. Du skal dernæst zoome ud igen ved at bruge - i venstre side så vil du kunne se både indtastet adresse men også de blå prikker for dagplejerne.

Du kan få mere information om den enkelte dagplejer ved at klikke på den blå prik. I den vandrette menubjælke skal "I" være aktiv for at du kan få information om dagplejeren. Du kan også aktivere "hånd" og du kan så "flytte" kortet ved at trække i det.

Vi arbejder på en løsning hvor dagplejere og dagtilbud vises i samme kort.

 

Kort over dagtilbud

Det er også muligt at søge via jeres adresse og få vist søgningens resultat på et kort. Jeres adresse vil være vist med blå markering, og dagtilbuddene gule.

Zoom ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet - og I vil se dagtilbuddene i det område I hører til. Den geografiske afgrænsning af områderne vil være markeret med en rød streg.

Information om det enkelte børnehus findes på børnehusets hjemmeside. Det finder I ved at klikke på den gule prik, her vises et link til børnehusets hjemmeside.

Kort
Dagtilbud