Forældreindflydelse

Forældre til børn i kommunens dagtilbud har mulighed for indflydelse via kontaktudvalg, forældrebestyrelse og Dagtilbudsrådet.

Kontaktudvalg

I hvert børnehus er der et forældrekontaktudvalg, der består af minimum 3 forældrerepræsentanter.
Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af børnehuset.

 

Forældrebestyrelser

I hver områdeinstitution er der en forældrebestyrelse med det formål at udvikle et samarbejde mellem personale og forældre om deres barns liv i institutionen.

Forældrebestyrelsen består af et antal forældrerepræsentanter, som vælges blandt forældre i de enkelte børnehuse i områdeinstitutionen og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt alle medarbejderne fra områdeinstitutionens børnehuse.

Målet med forældrebestyrelser er at udvikle forældrenes medvirken i dagtilbuddets arbejde gennem:

• Indflydelse på det pædagogiske indhold
• Indflydelse på dagtilbuddets drift og struktur


Dagtilbudsråd

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af repræsentanter fra formændene fra forældrebestyrelserne, et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra hver af dagplejens bestyrelser samt 2 repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i institutionerne, 1 repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Onsdag 03. september 2014

Læs den lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbuds mv til børn og unge.

Læs mere
Dagtilbud for de yngste