Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af formændene fra forældrebestyrelserne, og dagplejens bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse samt 2 repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i dagtilbuddene, 1 repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og Undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsrådets formål og opgaver er:

  1. at formidle og sikre samarbejdet mellem Børne- og undervisningsudvalget, den kommunale administration og dagtilbuddenes brugere og ansatte,
  2. at drøfte kommunens overordnede og fremtidige Børne- og Skolepolitik,
  3. at drøfte planforslag af betydning for dagtilbuddene,
  4. at drøfte generelle pædagogiske forhold,
  5. at afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet.

Læs mere i Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Forældreindflydelse