Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af repræsentanter fra formændene fra forældrebestyrelserne, et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra hver af dagplejens bestyrelser samt 2 repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i institutionerne, 1 repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsrådets formål og opgaver er:

  1. at formidle og sikre samarbejdet mellem Børne- og undervisningsudvalget, den kommunale administration og dagtilbuddenes brugere og ansatte,
  2. at drøfte kommunens overordnede og fremtidige daginstitutionspolitik,
  3. at drøfte planforslag af betydning for dagtilbuddene,
  4. at drøfte generelle pædagogiske forhold,
  5. at afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet.

Læs mere i Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Forældreindflydelse