Forældrebestyrelse

I hver områdeinstitution er der en forældrebestyrelse med det formål at udvikle et samarbejde mellem personale og forældre om deres barns liv i institutionen.

Forældrebestyrelsen består af et antal forældrerepræsentanter, som vælges blandt forældre i de enkelte børnehuse i områdeinstitutionen og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt alle medarbejderne fra områdeinstitutionens børnehuse.

Målet med forældrebestyrelser er at udvikle forældrenes medvirken i dagtilbuddets arbejde gennem:

• Indflydelse på det pædagogiske indhold
• Indflydelse på dagtilbuddets drift og struktur

 

Styrelsesvedtægten

Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser, sammensætningen  og hvilke opgaver det har, kan du læse om i Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes børnehuse og dagpleje.

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere
Forældreindflydelse