Tavshedspligt

Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Et medlem af en forældrebestyrelse har tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Der kan f.eks. være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske, forhold beskyttes. Eksempelvis ved ansættelser hvor forældrebestyrelsesmedlemmer får personlige oplysninger og deltager i en ansættelsessamtale. Både ansøgning og samtale er beskyttet af tavshedspligten.

Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1.

 

 

 

Forældrebestyrelse