Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet er samlet dokumentation om kvaliteten af indsatsen på området. Det er ønsket, at rapporten skal fungere som dialog- og udviklingsværktøj til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af nye mål på området.

Kvalitetsrapporten for 2015 er den anden kvalitetsrapport for dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune.

Rapporten udarbejdes hvert andet år af forvaltningen og godkendes af Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Forældreindflydelse