Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole og SFO

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil barnet opleve en helhed og reel sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole og SFO

Helhed og sammehæng fra dagtilbud til skole og SFO er væsentlige mål, som indgår i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet.

I kan i forældrepjecen: ”Helhed og sammenhæng i børns liv – i overgangen fra dagtilbud til skole” læse at det har det betydning for børnene, at skolestarten foregår som en kontinuerlig proces fra dagtilbud til skole og SFO.

Det sikrer Gladsaxe Kommune ved at tilrettelægge et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole. På dagtilbuddets eller skolens hjemmeside kan I læse om hvordan der arbejder med aktiviteterne.

Forældre har en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for barnet i samarbejde med pædagoger og lærere.

I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring.
Forløbet består af fire elementer:

  • En samarbejdsaftale, som beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole i distriktet
  • Et udviklingsskema, som indeholder jeres og pædagogernes samlede vurdering af jeres barns potentialer
  • En digital ”Her er jeg-kuffert”, som indeholder jeres barns tegning af familien, kompetenceportræt, en dialog om barnets vækst og udvikling illustreret med billeder og måleenheder, samt Illustration af jeres barns forestillinger og tanker om skolen
  • En ”Her er vi-skattekiste”, som indeholder det, jeres barns gruppe har arbejdet med inden skolestart. Et gruppebillede af gruppen, tre udvalgte sange og lege samt det sidste projektarbejde, der er arbejdet med i gruppen

Disse elementer indgår i de pædagogiske aktiviteter og hjælper og støtter jeres barn i overgangen fra dagtilbud til skole.

 

Den digitale "Her-er-jeg-kuffert"

Barnets digitale "Her-er-jeg-kuffert" er en vigtig del i overgangsforløbet. Kufferten indeholder fire elementer:

"Målebåndet" - til dialog om barnets vækst og udvikling, illustreret med billeder og måleenheder

Målebåndet til - Her er jeg kuffert
 

 

Familietegningen, som barnet har færdiggjort efter flere skitser. Den understøttes af barnets mundtlige fortælling om sin familie, herunder deres kultur.

Familietegningen til - Her er jeg kuffert

"Når jeg skal i skole" er barnets tegning eller collage af forventninger og tanker om skolen.

Når jeg skal i skole collage til - Her er jeg kuffert


 

Kompetenceportrættet - barnets eget blik for egne resurser og kompetencer.

Kompetenceportræt - Her er jeg kuffert

Elementerne i kufferten støtter barnet i at fortælle om sig selv i de nye sammenhænge i skolen. Kufferten støtter dels barnet i at kunne fortælle om sig selv, som en del af en familie, dels som en del af et større læringsfællesskab med jævnaldrende børn.

Alle elementerne i kufferten bidrager til relationsdannelse. Elementerne giver børnene i fællesskabet mulighed for at få øje på hinandens kompetencer og forskellige måder at udvikle læringskompetencer på. Pædagoger i såvel børnehus som i skole får en viden om barnets perspektiv og får indsigt i, hvad der er betydningsfuldt for det enkelte barn.

Den digitale kuffert understøtter barnets kreative udfoldelse ved brug af teknologi, idet børnene er medbestemmende om, hvordan kuffertens indhold skal komme til udtryk digitalt i book creator. I gennem video, billeder og lyd udarbejdes en digital version af kufferten.

Forældre har en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for deres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

I slutningen af maj måned overdrages hvert barns kuffert til den skole og SFO, hvor barnet skal starte. På samme tid sendes et link til barnets forældre, så de får mulighed for at se deres barns "Her-er-jeg-kuffert".

 

Ny familie i Gladsaxe Kommune

Er I tilflytter, og skal jeres barn starte i skole i Gladsaxe uden at have deltaget i overgangsforløbet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I orientere jer på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og få ideer og vejledning til hvordan I kan lave en "her-er-jeg-kuffert" sammen med jeres barn. Se gladsaxe.dk/kuffert

Børn, der er i privatskole i Gladsaxe Kommune, indgår i ovennævnte ramme for pædagogisk kontinuitet, sammenhæng og helhed, såfremt den valgte privatskole har indgået samarbejdsaftale med Gladsaxe Kommune.

Kontakt

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte den skole/SFO, som jeres barn skal gå på eller Charlotte Hornbøll, pædagogisk konsulent, e-mail: chastu@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 71 eller Guy Rubaudo, pædagogisk konsulent, e-mail: bkfgru@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 27.

 

Dagtilbud for de yngste