Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil barnet opleve en helhed og reel sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole.

Det sikrer Gladsaxe Kommune ved at tilrettelægge et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole.

Sammenhæng og helhed i barnets overgang fra dagtilbud til skole og SFO er væsentlige mål, som indgår i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet.

I har som forældre en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for jeres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring.
Forløbet består af fire elementer:

  • En samarbejdsaftale, som beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole i distriktet
  • Et udviklingsskema, som indeholder jeres og pædagogernes samlede vurdering af jeres barns potentialer
  • En digital ”Her er jeg-kuffert”, som indeholder jeres barns tegning af familien, kompetenceportræt, en dialog om barnets vækst og udvikling illustreret med billeder og måleenheder, samt Illustration af jeres barns forestillinger og tanker om skolen
  • En ”Her er vi-skattekiste”, som indeholder det, jeres barns gruppe har arbejdet med inden skolestart. Et gruppebillede af gruppen, tre udvalgte sange og lege samt det sidste projektarbejde, der er arbejdet med i gruppen

Disse elementer indgår i de pædagogiske aktiviteter og hjælper og støtter jeres barn i overgangen fra dagtilbud til skole.

I kan også læse mere i forældrepjecen: ”Helhed og sammenhæng i børns liv – i overgangen fra dagtilbud til skole” Som I kan læse i forældrepjecen Helhed og sammenhæng i børns liv har det betydning for børnene, at skolestarten foregår som en kontinuerlig proces fra dagtilbud til skole.

I kan læse om den måde det enkelte dagtilbud og skole arbejder med aktiviteterne på dagtilbuddets eller skolens hjemmeside.

Skal jeres barn starte i skole i Gladsaxe uden at have deltaget i overgangsforløbet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I orientere jer på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og få ideer og vejledning til hvordan I kan lave en "her-er-jeg-kuffert" sammen med jeres barn. Se gladsaxe.dk/kuffert

Børn, der er i privatskole i Gladsaxe Kommune, indgår i ovennævnte ramme for pædagogisk kontinuitet, sammenhæng og helhed, såfremt den valgte privatskole har indgået samarbejdesaftale med Gladsaxe Kommune.

 

Dagtilbud for de yngste