Lav selv Her-er-jeg-kuffert

Alle børn som går i dagtilbud i Gladsaxe Kommune medbringer en "Her-er-jeg-kuffert" fra dagtilbud til skole og SFO.

I har som forældre en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for jeres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

Skal jeres barn starte i Gladsaxe Kommune uden at have deltaget i overgangsforløbet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I her få ideer og vejledning til hvordan I kan lave en "Her-er-jeg-kuffert" sammen med jeres barn.

 

Hvad er en "Her-er-jeg-kuffert"?

Kufferten er et vigtigt element i overgangsforløbet. Kuffertens indhold kan støtte barnet, når det i de nye rammer, skal sætte ord på sig selv som en del af en familie og tilsvarende kultur, samt som en del af et større læringsfællesskab med jævnaldrende børn.

Når du selv laver indholdet til kufferten sammen med dit barn, skal du hjælpe og støtte barnet i arbejdsprocessen med de fire indholdselementer. Kufferten indeholder fire elementer:

  • Familietegningen
  • Barnets tanker om skolen
  • Målebåndet
  • Kompetenceportrættet

Alle elementer i kufferten bidrager til relationsdannelse og giver børnene mulighed for at få øje på hinandens kompetencer i det nye fællesskab og herigennem en viden om, hvad der kendetegner deres personlighed.
 

Sådan kan I arbejde med indholdet

Her er vejledning til hvordan du sammen med dit barn kan arbejde med de fire elementer i ”Her-er jeg-kufferten”, og fremstille produkter som barnet kan medbringe når det starter i SFO.

For at lave indholdet til en kuffert bruges skal der bruges papir, blyanter, farver og lim samt et målebånd. Eventuelt kan I også bruge et digitalkamera eller en mobiltelefon med kamera.

Barnet medbringer de færdige tegninger til sin kuffert, ved start i SFO. Her vil pædagogerne hjælpe barnet med at affotografere og lave en digital kuffert. Aftal med SFO hvordan I kan overføre digitale fotos og lignende, der skal bruges i kufferten.  

Familietegningen

Familietegningen, understøttes af barnets mundtlige fortælling om sin familie, herunder deres kultur.

Familietegningen laves på stort hvidt papir, (gerne A3) i bredformat.

Barnet tegner sig selv og sin familie. Når den første skitse er lavet, kan I tale om ansigt, øjne, ører, næse og hår, hænder, fingre og fødder, tøj og farver. Lav en ny skitse, der indarbejder det I har talt om. Er alle i familien med? Kan barnet skrive sit navn og måske navnene på de andre?

Det endelige produkt – en farvelagt familietegning, færdiggøres efter at barnet har lavet flere skitser.

 

Når jeg skal i skole

"Når jeg skal i skole"  - barnets tegning eller collage giver barnet mulighed for foregribelse og forståelse af et nyt og større læringsfælleskab i skolen.

Det giver lærere og pædagoger nye mulighed for understøttelse af dialogen om barnets tanker og fantasier, reflekteret sammen med nye skolekammerater. 

Dette element er barnets udtryk for hvad det er at ”gå i skole”. Tal med barnet om hvad det tænker om skolen, og støt processen med at få det visualiseret på papir. Hvis I ved hvilken skole barnet skal gå på, kan et besøg på skolen, give inspiration til barnets tanker og idéer som efterfølgende illustreres på papir. 

Målebåndet

Målebåndet, der bruges aktivt i forhold til vækst (”jeg vokser og udvikler mig”) og desuden bruges det til at udforske naturfænomener og til forståelse af tal og matematik. I børnehusene arbejdes der med målebånd og lineal i forbindelse med projektarbejde, men også i en dialog omkring barnets vækst fra fødsel til start i skole. På denne måde bliver barnet introduceret til tal og symboler.

Når I selv arbejder med indholdet til ”Her-er jeg-kufferten”, er det en god ide at bruge målebåndet til at måle barnet selv eller hele familien og notere højden på familietegningen. Målebåndet kan også inddrages i en dialog om barnets vækst fra fødsel til skolestart. Med afsæt i dialogen kan du hjælpe barnet til at lave en illustration på papir med fotos, billeder og måleenheder.

 

Kompetenceportrættet

Kompetenceportrættet, understøtter børnenes resurser. Kompetenceportrættet bruges til at tale med barnet om egen læring. Det hjælper barnet med at fortælle hvad det har lært sig, hvad det kan lide at lave, men også hvordan barnet har lært sig det. Fx ved at øve mig på at cykle kunne jeg lige pludselig selv cykle uden hjælp. Hvad gjorde barnet? Barnet får blik for egne resurser og kompetencer.

Et kompetenceportræt kan bestå af tegninger, billeder eller korte videoklip (ikke længere end 20 sekunder).

Tal med barnet om hvad det kan lide at lave og udvælg en tre-fire ting. Tal med barnet om hvordan det kan illustreres og hjælp gerne med at tage billeder eller korte videoklip.
 

Kontakt

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte den skole/SFO, som jeres barn skal gå på eller Charlotte Hornbøll, pædagogisk konsulent, e-mail: chastu@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 71 eller Guy Rubaudo, pædagogisk konsulent, e-mail: bkfgru@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 27.

 

Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole