Overgangsforløb og kuffert

Helhed og sammenhæng fra daginstitution til skole og SFO er væsentlige mål, som indgår i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet.

Som I kan læse i forældrepjecen "Helhed og sammenhæng i børns liv - i overgangen fra dagtilbud til skole" har det betydning for børnene, at skolestarten foregår som en kontinuerlig proces fra dagtilbud til skole og SFO.

Det sikrer Gladsaxe Kommune ved at tilrettelægge et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole.

Barnets "Her-er-jeg-kuffert" er en vigtig del i overgangsforløbet. Kufferten indeholder fire elementer:

 

Familietegningen, som barnet har færdiggjort efter flere skitser. Den understøttes af barnets mundtlige fortælling om sin familie, herunder deres kultur.

Familietegningen til - Her er jeg kuffert

"Når jeg skal i skole" er barnets tegning eller collage af forventninger og tanker om skolen.

Når jeg skal i skole collage til - Her er jeg kuffert


 

"Målebåndet" - til dialog om barnets vækst og udvikling, illustreret med billeder og måleenheder

Målebåndet til - Her er jeg kuffert
 

 

Kompetenceportrættet - barnets eget blik for egne resurser og kompetencer.

Kompetenceportræt - Her er jeg kuffert

Arbejdet med kufferten

Barnets arbejde med elementerne til kufferten vil i børnehuset både være analogt og digitalt, men produkterne affotograferes og samles til en digital "kuffert". Når kufferten bliver digital, giver det også mulighed for at lægge lyd- og videooptagelser af barnet i kufferten. Fx kan familietegningen understøttes af en lydoptagelse med barnets mundtlige fortælling om sin familie, herunder deres kultur.

Alle elementerne i kufferten bidrager til relationsdannelse og giver børnene og deres lærere og pædagoger mulighed for at få øje på hinandens kompetencer i det nye fællesskab og herigennem en viden om, hvad der kendetegner deres personlighed.

I har som forældre en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for jeres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

Alle børn som går i dagtilbud i Gladsaxe Kommune laver en "Her-er-jeg-kuffert". I slutningen af maj måned overdrages hvert barns kuffert til den skole og SFO, hvor barnet skal starte. På samme tid sendes et link til barnets forældre, så de får mulighed for at deres barns "Her-er-jeg-kuffert".

Hvis dit barn har gået i dagtilbud udenfor Gladsaxe Kommune kan I selv fremstille indholdet til en "Her-er-jeg-kuffert" inden skolestart. I kan hente inspiration og vejledning på denne side, så du og dit barn selv kan lave en "Her-er-jeg-kuffert".

Kontakt

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte den skole/SFO, som jeres barn skal gå på eller Charlotte Hornbøll, pædagogisk konsulent, e-mail: chastu@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 71 eller Guy Rubaudo, pædagogisk konsulent, e-mail: bkfgru@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 27.

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole