Madordning

Alle dagtilbud i Gladsaxe Kommune tilbyder sund mad til alle børn. Vi lægger vægt på, at maden er hjemmelavet, varieret og delvis økologisk.

Hvad kan dit barn få at spise?

Alle dagtilbud serverer hver dag formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Frokosten varierer mellem kold og varm mad. Se et eksempel på en menuplan her.

Retningslinjer for maden

Vi laver maden ud fra Fødevarestyrelsens anbefalinger og vi lægger vægt på, at den er hjemmelavet, varieret og sund.    

Økologi                                       

Maden er så vidt muligt økologisk og alle børnehuse har et økologisk spisemærke i minimum bronze. Et økologisk spisemærke er et statskontrolleret bevis for køkkenets brug af økologiske produkter.

Sådan tilbereder vi maden

De fleste børnehuse har køkken og en køkkenmedarbejder, der tilbereder maden i eget hus, men nogle få børnehuse har ikke mulighed for selv at lave maden. De får enten maden leveret fra et børnehus, der ligger lige ved siden af (naboinstitution) eller fra køkkenet på Omsorgscentret Møllegården (Børnekøkkenet). Du kan se nogle af de retter, der bliver serveret i børnehusene, i en håndbog, vi har udarbejdet til inspiration for vores køkkenpersonale.

 

Har dit barn behov for speciel mad?

Vi tager, så vidt det er muligt, hensyn til jeres barn, hvis det har behov for en særlig type mad ved:

  • Helbredsårsager, for eksempel allergi
  • Regler eller forbehold på grund af religiøse eller kulturelle årsager

Snak med personalet om jeres ønsker og dagtilbuddets muligheder for at imødegå ønskerne. Hvis jeres barn af helbredsårsager, for eksempel mælkeallergi, skal have en særlig diæt, skal den være lægeordineret.

Økologisk spisemærke

Alle børnehuse har fokus på at lave maden ud fra sæsonens råvarer og i så stort omfang som muligt bruge økologiske råvarer.

Økologisk spisemærke

Børnehuse og dagplejen har et særligt ansvar for at understøtte udviklingen af dit barns madkultur. Med det fælles måltid påvirkes dit barns sanser og lyst til at spise varieret.

Dagtilbud for de yngste