Privat pasningsordning

Du kan bruge en privat børnepasser til at passe dit barn i stedet for en plads i et dagtilbud for de yngste.

Pritvat pasningsordning er ikke et dagtilbud

Det er væsentligt at understrege, at privat børnepasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som ”dagtilbud”.

De personer, der varetager pasningen, er ansat af dig og ikke af kommunen. Den private børnepasser kan for eksempel opsige aftalen med jer som forældre.

Inden du indgår en pasningsaftale bør du læse regler og retningslinjer for privatpasningsordning. Du finder regler og retningslinjer i den blå boks længere nede på siden.

Pædagogiske krav til den private pasningsordning

  • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk.
  • Den private pasningsordning skal arbejde med læring, der indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven.
  • Den private pasningsordning skal være tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

Tilskud til at betale din private børnepassers løn

Du kan søge økonomisk tilskud til at betale din private børnepassers løn. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af jeres dokumenterede udgifter.

Det er muligt at modtage søskenderabat på 85 % af søskendetilskuddet. Søskenderabatten beregnes på samme måde som søskenderabatten i kommunens dagtilbud: Hvis man f.eks. har to børn i dagtilbud, et over tre år og et under tre år, vil man kunne få søskenderabat til det store barn (betaling kr. 2.190,- 50% =1.095,- så vil det være 85% af kr. 1.095 =kr. 931,-)

For at modtage tilskuddet skal du senest d. 1. i den efterfølgende måned sende en elektronisk kvittering til pladsanvisningen@gladsaxe.dk på betaling af din børnepassers løn.  

  • Tilskuddet kan ikke gives til, at du passer dine egne børn
  • Tilskuddet gives til pasning af børn i alderen 24 uger til og med 2 år
  • Tilskuddet kan gives fra det tidspunkt pasningsaftalen er godkendt

(NB: Privat pasningsordning er ikke omfattet af bestemmelserne om økonomisk fripladstilskud.)

Husk at sende kvittering for børnepasserens løn

For at modtage tilskud skal du senest d. 25. i hver måned sende en kvittering på, at du har betalt din børnepassers løn. Du finder kvitteringen i den blå boks længere nede på siden.

Du skal udfylde en pasningsaftale 

For at modtage tilskud skal du udfylde en pasningsaftale med din private børnepasser, der skal godkendes af kommunen. Vedhæftet pasningsaftalen skal din private børnepasser desuden udfylde en pædagogisk redegørelse. Du finder pasningsaftalen og den pædagogiske redegørelse i den blå boks længere nede på siden.

Pasningsaftalen skal sendes elektronisk til pladsanvisningen@gladsaxe.dk, senest en måned inden du har behov for at få passet dit barn. Pladsanvisningen og dagplejen godkender pasningsaftalen på baggrund af en systematisk vurdering af den private børnepasser og af det sted, hvor pasningen vil finde sted.

Dagplejen fører tilsyn tre gang om året

Minimum tre gange årligt fører Dagplejen i Gladsaxe Kommune tilsyn med forholdene i den private pasningsordning. Tilsynet foretages der hvor den private pasningsordning finder sted. Får Dagplejen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan Dagplejen tilbagekalde en godkendelse af en eksisterende pasningsaftale. 

 

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
pladsanvisningen@gladsaxe.dk

Dagplejen i Gladsaxe

Solnavej 74B
2860 Søborg
Telefon: 39 57 31 36

Dagtilbud for de yngste