Privat pasningsordning

Du kan bruge en privat passer til at passe dit barn i stedet for en plads i et dagtilbud for de yngste.

Privat pasningsordning er ikke et dagtilbud

Det er væsentligt at understrege, at privat pasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som ”dagtilbud”.

De personer, der varetager pasningen, er ikke ansat af kommunen, hvorfor forældre, der vælger ordningen, eksempelvis selv skal sørge for vikar ved sygdom og ferie. Der stilles heller ikke krav til, at den private passer har en grunduddannelse eller til løbende komceptenceudvikling.

Det er vigtigt at man skelner mellem private pasningsordninger og dagtilbud. Derfor skal betegnelsen "privat pasningsordning" indgå i alle private pasningsordningers navn.

Inden du indgår en pasningsaftale bør du læse regler og retningslinjer for privatpasningsordning. Du finder regler og retningslinjer i den blå boks længere nede på siden.

Pædagogiske krav til den private pasningsordning

  • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk.
  • Den private pasningsordning skal arbejde med læring, der indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven.
  • Den private pasningsordning skal være tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

Tilskud til at betale din private passers løn

Du kan søge økonomisk tilskud til at betale din private passers løn. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af jeres dokumenterede udgifter til en fuldtidsplads (37 timer og derover).

Det er muligt at modtage søskenderabat på 85 % af søskendetilskuddet. Søskenderabatten beregnes på samme måde som søskenderabatten i kommunens dagtilbud: Hvis man f.eks. har to børn i dagtilbud, et over tre år og et under tre år, vil man kunne få søskenderabat til det store barn (betaling kr. 2.190,- 50% =1.095,- så vil det være 85% af kr. 1.095 =kr. 931,-)

For at modtage tilskuddet skal du senest den sidste dato i måneden sende en elektronisk kvittering til pladsanvisningen via sikker post på betaling af din passers løn.  Du finder blanket til kvitteringen i den blå boks længere nede på siden.

  • Tilskuddet kan ikke gives til, at du passer dine egne børn
  • Tilskuddet gives til pasning af børn til og med 2 år og 11 måneder.
  • Tilskuddet kan gives fra det tidspunkt pasningsaftalen er godkendt

(NB: Privat pasningsordning er ikke omfattet af bestemmelserne om økonomisk fripladstilskud.)
 

Du skal udfylde en pasningsaftale 

For at modtage tilskud skal du udfylde en pasningsaftale med din private passer, der skal godkendes af kommunen. Vedhæftet pasningsaftalen skal din private passer udfylde en pædagogisk redegørelse. Du finder pasningsaftalen og den pædagogiske redegørelse i den blå boks længere nede på siden.

Pasningsaftalen skal sendes elektronisk til pladsanvisningen via sikker post, senest en måned inden du har behov for at få passet dit barn. Pladsanvisningen og dagplejen godkender pasningsaftalen på baggrund af en systematisk vurdering af den private passers kvalifikationer og af det sted, hvor pasningen skal finde sted.

Dagplejen fører tilsyn tre gang om året

Minimum tre gange årligt fører Dagplejen tilsyn med, at der arbejdes med læring gennem trygge læringsmiljøer i den private pasninsordning. Tilsynet foretages der hvor den private pasningsordning finder sted og er et led i den løbende kvalitetsudvikling af ordningen.

Får Dagplejen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan Dagplejen tilbagekalde en godkendelse af en eksisterende pasningsaftale. 


Optagelse af børn i dagtilbud efter privat pasningsordning

Retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud, efter privat pasningsordning, følger reglerne for kommunenes pladsgaranti. Det betyder, at dit barn skal være skrevet op 3 måneder før ønsket starttidspunkt.

 

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Dagplejen i Gladsaxe

Solnavej 74B
2860 Søborg
Telefon: 39 57 31 36
Send digital post

Dagtilbud for de yngste