Forskellige typer institutioner

Hvilke dagtilbud kan jeg vælge imellem?

Gladsaxe Kommune har følgende dagtilbudstyper til småbørn:

  • Dagpleje med tilknyttet garantiplads i en børnehave
  • Vuggestue med tilknyttet garantiplads i en børnehave
  • Børnehave (3-6 år, nogle børnehaver fra 2 år)
  • Integreret dagtilbud (0-6 år)

Kan jeg vælge plads i en anden kommune?

Du har ret til at vælge et dagtilbud i en anden kommune. Det er denne kommunes opskrivningsregler, der er gældende. Kommunerne har dog mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner helt eller delvis for tre måneder ad gangen. Du kan se, hvilke kommuner, der har lukket ventelisten på ventelistelukning. dk. Du skal være opmærksom på, at egenbetalingen for en dagtilbudsplads i en anden kommune kan være højere eller lavere end i Gladsaxe Kommune.

Kan jeg vælge privat pasning?

Gladsaxe Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning. Dette vil sige, at du selv ansætter en person til at passe dit barn, i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Personen skal godkendes af kommunen inden ordningen starter. Tilskuddet kan ikke gives til, at forældre selv passer barnet. Tilskuddet udgør 75 procent af pasningsudgiften. Der er fastsat et maksimum for tilskuddets størrelse, som fremgår af takstskemaet.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Skriv dit barn op