Indmeldelse i SFO og klub

Overgang fra børnehave til SFO

SFO modtager folkeskolens nye børn den 1. juni. Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivning til børnehaveklasse. Hvis du ikke har mulighed for at skrive barnet op på hjemmesiden, kan du møde op på skolen og indmelde barnet der.

Hvis du vil melde dit barn ind i SFO udenfor indskrivningsperioden, skal du benytte Den Digitale Pladsanvisning.

Dit barn kan gå i SFO fra børnehaveklasse - 3. klasse. Overflytning til Gladsaxe Kommunes SFO’er sker pr. 1. juni.

Indmeldelse i SFO, skoleklub og ungdomsklub

Indmeldelse i og udmeldelse af SFO, skoleklub og ungdomsklub skal ske på Den Digitale Pladsanvisning.
Klik under "opskriv", og dit barn bliver automatisk indmeldt.

  • Der er pladsgaranti i skoleklubber fra 4. klassetrin til 6. klassetrin og i ungdomsklubberne fra 7. klassetrin til 17 år.
  • Der er frit valg af klub, hvis der er plads.
  • Der er pladsgaranti til den skoleklub, der hører til barnets skole.
  • De unge udmeldes automatisk af ungdomsklubben ved udgangen af den sæson (31. maj ) hvor de fylder 18 år.

Bestyrelsen i de enkelte skoleklubber fastlægger selv lukkedage.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Skriv dit barn op