Opskrivning til dagtilbud

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til en plads?

Du kan skrive dit barn op umiddelbart efter fødslen. Hvis du skriver dit barn op senest to måneder efter fødslen, får du anciennitet fra fødselsdatoen. Det samme gælder for adoptivbørn, hvor ansøgningen skal være modtaget i kommunen senest to måneder efter, at barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Hvordan skriver jeg mit barn op til en plads?

Du kan kun skrive dit barn op digitalt på Den Digitale Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål kan du maile eller ringe til Pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op telefonisk.

Hvornår får jeg besked om, hvilken plads mit barn har fået?

Du får brev om, hvilken plads dit barn har fået, senest en måned før behovsdato, og du skal acceptere tilbuddet inden fem hverdage. Hvis du ikke svarer inden fristen, vil pladsen blive tilbudt til næste barn på ventelisten, og du vil blive slettet, med mindre du er blevet tilbudt en plads udenfor dit dagtilbudsdistrikt. Hvis du er bortrejst med videre i den periode, hvor du er opskrevet til en plads, vil det være en god ide, hvis du kontakter Pladsanvisningen forinden.

Kan jeg beholde ancienniteten, når mit barn har fået en plads?

Hvis dit barn får tilbudt en plads i jeres 1.prioriterede dagtilbud, bliver det slettet af ventelisten. Hvis dit barn får tilbudt plads indenfor området eller i jeres 2. eller 3. prioriterede dagtilbud, vil det blive stående på ventelisten til jeres 1. prioritet - og med samme anciennitet. Du kan også få lov til at blive på ventelisten til alle jeres ønskede dagtilbud, og beholde ancienniteten, hvis du får anvist en plads udenfor dit anvisningsområde. Du kan altid skrive dit barn op igen på Den Digitale Pladsanvisning og komme på venteliste med ønske om overflytning. Det vil blive med anciennitet fra den dato, du opskriver dit barn.

 Når jeg flytter til kommunen?

Du kan skrive dit barn op til plads i Gladsaxe, selv om du bor i en anden kommune. Kommunerne har dog mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner helt eller delvist for tre måneder ad gangen. I de perioder hvor ventelisten er lukket kan du som tilflytter skrive dit barn op til plads i Gladsaxe Kommune, tre måneder før tilflytning ved forevisning af underskrevet slutseddel eller lejekontrakt. Barnet vil få anvist en garantiplads senest efter tre måneder på ventelisten. Barnet får anciennitet fra opskrivningsdagen.

Hvis mit barn er tosproget

Gladsaxe Kommune, ønsker at tilgodese tosprogede børn med et særligt behov for sprogstimulering. Disse børn har derfor fortrinsret til et dagtilbud med mindre end 30 procent tosprogede børn. Barnet skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsaligt bruger det danske sprog i hjemmet. Tosprogede børn defineres som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, for eksempel ved indskrivning i dagtilbud, lærer dansk. Ved opskrivning af barnet skal spørgsmål om barnets modersmål og familiens kendskab til og brug af det danske sprog besvares.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Skriv dit barn op