Udmelding

Hvordan melder jeg mit barn ud?

Du kan udmelde dit barn digitalt med en måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned. Du skal foretage udmeldelse på Den Digitale Pladsanvisning. Pladsen må bruges i opsigelsesperioden. Ved fraflytning fra Gladsaxe Kommune kan barnet blive i sit dagtilbud. Betaling sker til bopælskommunen måneden efter flytningen og udregnes af denne.

Midlertidig udmeldelse

Du kan udmelde dit barn midlertidigt ved:

  • Barns egen sygdom
  • Forældres sygdom
  • Forældres barselsorlov
  • Forældres orlov
  • Barnets midlertidige anbringelse uden for hjemmet

Udmeldelse gives kun for hele måneder, mindst to måneder og højest ni måneder og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Efter endt orlov er der garanteret plads i samme dagtilbud.

Arbejdsledige

Arbejdsledige på kontanthjælp eller dagpenge har mulighed for at udmelde deres barn/børn midlertidigt af dagtilbuddet. Der gives garanti for, at der i løbet af et par dage kan anvises dagtilbud, når arbejde genoptages. Dog kan det ikke garanteres, at det bliver det ønskede dagtilbud. Garantien kan også gives til børn på venteliste fra behovsdatoen.

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte Pladsanvisningen telefonisk eller på mail, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her på hjemmesiden.

Læs mere her

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
pladsanvisningen@gladsaxe.dk

Skriv dit barn op