Valg af dagtilbud og anciennitet

Kan jeg frit vælge dagtilbud til mit barn?

Du bliver skrevet op på en fælles venteliste for hele kommunen. Derudover kan du blive skrevet op til maksimalt tre dagtilbud, som du selv vælger. For eksempel dagpleje og to navngivne børnehuse eller tre navngivne børnehuse. Du kan prioritere dine valg med henholdsvis 1., 2. og 3. prioritet på skemaet.

Hvis du senere ønsker at tilføje eller ændre på ønskerne har de nye ønsker anciennitet fra ændringsdato. Du kan frit vælge mellem kommunens dagtilbud, hvis der er plads.
 

Hvordan fordeles pladserne på ventelisten?

Fordeling af plads til det enkelte dagtilbud foretages, som hovedregel, ud fra forældrenes ønsker og anciennitet. Ledige pladser i dagtilbud tildeles til det barn på ventelisten, som har den højeste anciennitet til det pågældende dagtilbud, og som har et aktuelt behov.

Der er dog en række forhold, som kan ændre rækkefølgen på ventelisten, disse er i prioriteret rækkefølge.

  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
  • Søskende
  • Børn hvor der er et dokumenteret behov for udvidet åbningstid. Dette forudsætter, at din arbejdsgiver skriftligt bekræfter din mødetid. Sammenholdt med transporttiden afgør Pladsanvisningen, om I har ret til en plads med udvidet åbningstid.
  • Tosprogede børn med særligt behov for sprogstimulering
  • Børnesammensætningen i børnehuset.
     

Er jeg sikret plads i ét i de dagtilbud, jeg har valgt?

Hvis du får tilbudt plads i et andet dagtilbud end du har ønsket, tilbydes plads så tæt på din bopæl som muligt.

Hvis du siger nej tak til en plads, træder pladsgarantien i kraft igen, og pladsanvisningen har op til tre måneder, fra den dag I skulle være startet i dagtilbudet, til at finde en ny plads.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, så kontakt Pladsanvisningen eller de enkelte dagtilbud. 

Find en institution i nærheden af dig her

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Skriv dit barn op