Andre tilbud

Privatskoler

I Gladsaxe Kommune ligger følgende privatskoler.

Hjemmeundervisning af børn i den undervisningspligtige alder

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Børne- og kulturforvaltningen via sikker e-mail til Skoleafdelingen.

Meddelelsen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (cpr.nr. og navn)
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem underviser børnene
  • Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.

Prøver og opfølgning

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med den tilsynsførende.

Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter den tilsynsførende forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Ungdomsklub UK Gladsaxe

Hvem kan blive medlem?

Alle unge, der starter i 7. klasse og indtil de fylder 18 år, kan være medlem i UK Gladsaxe, som er gratis for de unge, der bor i kommunen.
Når man er indmeldt i UK Gladsaxe kan man frit møde op i hvilken som helst ungdomsklub i kommunen og benytte de tilbude/arrangementer, som de enkelte afdelinger tilbyder.

Hver folkeskole i kommunen har en UK afdeling på skolen.

Åbningstider

Åbningstiden er fra kl. 15.00 - 22.00 mandag til torsdag og fredag kl. 15.00 - 17.00.

Skolereform

Medarbejderne fra UK Gladsaxe samarbejder med lærerne i udskolingen i den enkelte klasse omkring understøttende undervisning og social trivsel.

Læs mere

Du kan læse mere på Ungdomsklub UK Gladsaxes hjemmeside

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse