Modersmålsundervisning

Børn med et andet modersmål end dansk kan modtage modersmålsundervisning.

Børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland kan modtage modersmålsundervisning fra 0 – 9. klassetrin.

Børn fra andre lande kan modtage modersmålsundervisning i 0 – 3. klassetrin.

Der kan kun modtages modersmålsundervisning i ét sprog, og dette skal tales aktivt i hjemmet.  

Gladsaxe Kommune tilbyder fortrinsvis betaling for undervisning i andre kommuner, typisk Københavns Kommune eller Gentofte Kommune, hvis der oprettes hold i det pågældende sprog.

Gladsaxe Kommune kan oprette hold i EU sprog, EØS sprog samt færøsk og islandsk, når der er 12 indmeldte børn.

Gladsaxe opretter hold i islandsk (når der er 12 tilmeldte).

Undervisningen er frivillig, men når eleven er tilmeldt, er der mødepligt. Gladsaxe Kommune betaler for befordring til og fra undervisningen efter gældende regler.

Undervisningen ligger uden for den almindelige skoletid.

Tilmelding til islandsk

Tilmelding til islandsk foretages for ét skoleår ad gangen. Der er tilmeldingsfrist senest d. 15. juni 2018 for skoleåret 2018/19. Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten og sende den pr mail (du kan tage et billede eller scanne den ind) på mail jetlun@gladsaxe.dk - skriv "Modersmålsundervisning" i emnefeltet. 

Klik her for at downloade tilmeldingsblanketten

For børn med folkeregisteradresse i andre kommuner, der ønsker at deltage i modersmålsundervisningen i islandsk i Gladsaxe Kommune, henvises til bopælskommunens hjemmeside. Blanketten fra hjemkommunen skal underskrives af hjemkommunen og sendes til Gladsaxe Kommune (som foto eller vedhæftet) på mail jetlun@gladsaxe.dk.

Tilmelding til øvrige sprog

Tilmelding foretages for et skoleår ad gangen. Der er tilmeldingsfrist senest d. 15. juni 2018 for skoleåret 2018/19. (Nytilkomne kan eventuelt optages senere i skoleåret, hvis der er plads)

Københavns Kommune og Gentofte Kommune tilbyder modersmålsundervisning til børn fra andre kommuner. Gladsaxe Kommune giver betalingstilsagn til denne undervisning i EU sprog, EØS sprog og færøsk og islandsk fra 0. til 9. klassetrin samt for øvrige sprog fra 0. til 3. klassetrin.

For nærmere oplysninger om modersmålsundervisning henvises til henholdsvis Københavns Kommune og Gentofte Kommune 

Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til bkfokonomi@gladsaxe.dk

For yderligere rådgivning og vejledning omkring modersmålsundervisning kan du kontakte konsulent for Dansk som andetsprog Jette Luna på mail jetlun@gladsaxe.dk eller tlf. 30511777

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Andre tilbud