Digitalisering i skolen

Alle skoleelever i Gladsaxe Kommune får ved skolestart udleveret en iPad, som de har, til de går ud af 9. klasse. iPad’en understøtter elevernes læring, giver mulighed for større variation og differentiering i undervisningen samt skaber mere motivation for læring hos eleverne.

iPad’en bruges som pædagogisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen og støtter elevernes faglige udvikling. Eleverne må gerne bruge iPad'en privat, så længe det ikke ødelægger muligheden for at bruge den til læring. Alle skoler i kommunen har regler for, hvad iPad'en må bruges til, og hvad man må gemme på den.

At lære at være på nettet
Børn risikerer at møde uønsket indhold på nettet. De låner, deler og viser indhold til hinanden i skolen, i sportsklubben og andre steder via kommunens net, åbne net, og netdeling.

Opgaven er derfor at lære børnene at færdes i det virtuelle rum – både med hensyn til, hvordan man søger på nettet, hvad man må på nettet, og hvad man gør, hvis man møder noget ubehageligt. Det er en opgave, der kun kan løses, hvis skole og hjem samarbejder.

I menuen til venstre finder du mere info om Gladsaxes Kommunes arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer i skolen.

 

Skole og uddannelse