Gladsaxe Fælleselevråd - GFE

Fælleselevrådet består af to repræsentanter og to suppleanter fra hver af kommunens skoler, og rådets formål er at samle og repræsentere elevernes og elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune

I menuen til venstre finder du referater og vedtægter fra Fælleselevrådets møder.

Fælleselevrådets medlemmer
Fælleselevrådets medlemmer vælges blandt skolernes elevråd. Det gælder alle 10 folkeskoler samt GXU. Fælleselevrådsrepræsentanter skal mindst gå i 6. klasse. Der vælges to repræsentanter og to suppleanter fra hver skole. Suppleanterne deltager i de planlagte møder ved afbud, eller hvis det har særlig interesse.

Fælleselevrådet mødes 5 - 6 gange om året til planlagte møder, hvor de selv er med til at beslutte dagsordenen, skrive referat mm. Der kan indkaldes til flere møder, når der er behov for det. Derudover vil der blive nedsat mindre arbejdsgrupper i løbet af året, som eleverne kan melde sig til.

Fælleselevrådets formål
Rådets formål er at samle og repræsentere elevernes og elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune, herunder:

  • At give eleverne mulighed for at videndele og idéudveksle mellem skolerne
  • At have et talerør ind i det politiske system
  • At blive hørt i forhold til politikker mm. på skoleområdet
  • At styrke elevernes demokratiske forståelse
  • At styrke elevrådene på den enkelte skole
  • At være en høringspart og inspirationskilde for alle kommunale institutioner og organisationer, der arbejder med børn og unge.

Planlagte mødedatoer

3. oktober 2018: Opstartskursus, kl. 9-14 i Byrådssalen.
26. oktober 2018: Møde kl. 9.00-10.30, Rådhuset lokale 2607.
13. november 2018: Møde kl. 9.00-10.30, Rådhuset lokale 2607.
11. december 2018: Møde kl. 9.00-10.30, Rådhuset lokale 2607.
 

 

Skole og uddannelse