Folkeskole - det praktiske

Hver skole har en hjemmeside, som fortæller mere om skolen. Der er links til skolernes længere ned på siden

I Gladsaxe Kommune er der 10 folkeskoler. Hver skole indeholder også skolefritidsordning og en skoleklub. På GXU findes blandt andet 10. klasserne, fritidsundervisning, heltidsundervisning.

Kvalitetsrapport

Der skal fremover udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år, dog er der som en overgangsordning udarbejdet rapport for skoleåret 2013-14 - og der skal laves rapport for skoleåret 214-15.

Resultaterne fra skoleåret 2013/2014 vil i høj grad fungere som basismåling i forhold til realiseringen af skolereformen, da resultaterne er fra det sidste skoleår, inden reformen trådte i kraft.

Byrådet har på sit møde den 11. marts 2015 taget rapporten til efterretning. I sagsfremstillingen vurderes den samlede kvalitet af skolevæsenet:

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at resultaterne samlet set i kvalitetsrapporten er tilfredsstillende. De faglige resultater ligger generelt på landsgennemsnittet eller lige over landsgennemsnittet. Ligeledes er resultaterne i de nationale test tilfredsstillende, idet de ligger på landsgennemsnittet både i dansk og matematik. Kvalitetsrapporten viser, at der er forskelle mellem skolernes resultater, men ingen skoler skiller sig afgørende ud fra de øvrige.

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at resultaterne ikke giver anledning til at igangsætte handleplaner på området generelt eller over for en skole specifikt. Med de meget store forandringer, som skolerne gennemgår i øjeblikket, mener Børne- og Kulturforvaltningen heller ikke, at det giver mening at igangsætte yderligere initiativer, før effekten af de igangværende bliver vurderet. Børne- og Kulturforvaltningen vil dog drøfte tilbagegangen i matematik med skoleledelserne og følge faget tæt. Derudover vil kvalitetsrapporterne som helhed indgå i forvaltningens løbende dialog med den enkelte skole, i forhold til områder der skal have særligt fokus.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at den nye kvalitetsrapport giver et langt mere enkelt og overskueligt billede af, hvordan skolerne klarer sig i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen vurderer, at GPV, under det tidspres Undervisningsministeriet har skabt for tilblivelsen, har udarbejdet det optimale resultat. Samtidig mener Børne- og Kulturforvaltningen, at rapporterne kan skærpes yderligere til næste år med henblik på at skabe en enkel og overskuelig status af skolernes resultater. Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med GPV arbejde på at optimere rapporterne til næste år

Der er link til rapporterne i referatet fra Byrådsmødet

Tidligere er der udarbejdet kvalitetsrapport for 2011-13. Rapporten er behandlet i Børne- og undervisningsudvalget Tirsdag den 12.11.2013 (her kan de enkelte rapporter ses) og vedtaget i Byrådet Onsdag den 11.12.20113

 

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse