Kørsel til skole

Regler om befordring omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen, med mindre eleverne er henvist til undervisning på en anden skole.

Kommunen dækker udgifterne til befordring til og fra folkeskolerne, hvis afstanden fra hjem til skole udgør:
 
2½ km for elever i børnehaveklasse samt 1. - 3. klassetrin
6 km for elever på 4. - 6. klassetrin
7 km for elever på 7. - 9. klassetrin
9 km for elever på 10. klassetrin

Disse satser er fastsat i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Lovens regler om befordring omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen, med mindre eleverne er henvist til undervisning på en anden skole.

Udgifterne kan endvidere blive dækket, hvis der er tale om en særlig farlig skolevej.
Ansøgning sker ved at vedlægge brev med beskrivelse af skolevejen og begrundelse, som vil blive sendt til høring hos færdselspolitiet i Gladsaxe.

Skolebuskort

Såfremt man opfylder nævnte afstandskriterier og bor og går i skole i Gladsaxe Kommune, kan man ansøge om skolebuskort ved at henvende sig til  Børne- og Kulturforvaltningens Økonomi og Analyseafdelig via telefon eller e-mail.

Skolebuskort bliver udstedt for et skoleår ad gangen. Ophører skolegangen i løbet af skoleåret, skal dette meddeles til kommunen snarest og bevilgede buskort skal tilbageleveres.

Skolebuskørsel

Kommunen har oprettet skolebusordning mellem Kagsåkvarteret, Enghavegård og Gladsaxe skoler samt mellem Kongshvilekvarteret og Bagsværd Skole. Ordningerne gælder til og med 3. klasse. 

Du kan få nærmere oplysninger om skolebusserne på de nævnte skoler.

Taxa-ordning

Kommunen sørger for befordring til og fra folkeskolerne af syge børn efter regler, der fastsættes af Ministeriet for Børn- og Undervisning.

Kommunen sørger ligeledes for befordring af syge unge tilknyttet ungdomsudannelser efter regler, der fastsættes af Ministeriet for Børn- og Undervisning. 

Da behov for taxa-ordning sædvanligvis er akut opstået, kan henvendelse ske via telefon til Børne- og Kulturforvaltningens Økonomi- og Analyseafdeling.
 
Under samtalen spørges efter følgende oplysninger: elevens navn, cpr. nr., adresse, skole, klasse samt forældrenes navn, telefonnummer og emailadresse. Kopi af skadejournal eller anden lægelig vurdering med angivelse af kørselsperioden må eftersendes.

Nyheder

Se alle nyheder
Folkeskole - praktisk info