Forældreindflydelse

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indflydelse på skolen. Der er skolebestyrelser på alle kommunens skoler. De fleste bestyrelser består af syv forældrerepræsentanter (valgt for fire år), to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter (valgt for et år). Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

Læs her generelt om skolebestyrelsesopgaver.

Henvendelse om skolebestyrelsernes arbejde sker direkte til skolen.

Skolebestyrelsen på GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 

GXU er en sammenlægning af Ungdomsskolen og 10. klassecenteret og dermed én skole med 2 afdelinger.

Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 4 repræsentanter for organisationer (udvalgt af Byrådet), 3 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 1 observatør, udpeget af Byrådet.

Alle valgte repræsentanter er valgt, så der er repræsentanter for begge afdelinger.

Skolerådet

Skolerådet er nedsat af Byrådet i henhold til Kommunens Skolestyrelsesvedtægt og bilag til Skolestyrelsesvedtægten. Rådet, som har funktionsperiode på 4 år, er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Gladsaxe.

Sammensætning af skolerådet

 • Formændene for folkeskolernes skolebestyrelser (15)
 • Et medlem valgt af og blandt Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskolebestyrelses medlemmer
 • Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer (7)
 • En repræsentant for skolelederne
 • Leder af Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole
 • Fire repræsentanter for de faglige organisationer
 • To repræsentanter for eleverne.

Børne- og Undervisningsudvalgets formand er formand for Skolerådet.  Du kan se alle Skolerådets medlemmer her

Skolerådets opgaver

 • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet 
 • at drøfte generelle pædagogiske forhold
 • at afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet
 • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det

Skolerådets mødereferater

Referat af Skolerådsmøde den 21. januar 2019

Referat af ekstraordinært Skolerådsmøde 24. oktober 2018

Referat af Skolerådsmøde den 6. september 2018

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse