Kvalitetsrapport

Ifølge lovgivningen skal der hvert år udarbejdes kvalitetsrapporter for den enkelte skole samt for det samlede skolevæsen. Gladsaxe Kommune har fået dispensation, så der udarbejdes rapporter hvert andet år.

Byrådet har godkendt Kvalitetsrapporterne på sit møde den 11.december 2013. I sagsfremstillingen vurderes kvaliteten af skolevæsenet blandt andet med disse ord:

"Børne- og Kulturforvaltningen kan på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporterne konkludere, at Gladsaxe Kommune har et godt og udviklingsorienteret skolevæsen, som skaber gode resultater. Skolernes arbejde med at udfordre eleverne, både fagligt, socialt og sundhedsmæssigt, så de hver især udvikler sig og udnytter deres potentiale bedst muligt, fortsætter på alle skoler. Skolerne yder en stor indsat for at sikre disse resultater, og også her er også de skolepolitiske udviklingsprojekter af stor betydning."

Der er link til rapporterne i referatet fra Byrådsmødet

Tidligere er der udarbejdet kvalitetsrapport for 2009-2011. Rapporten er behandlet i Børne- og undervisningsudvalget Tirsdag den 15.11.2011 (her kan de enkelte rapporter ses) og vedtaget i Byrådet Onsdag den 14.12.2011

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Forældreindflydelse