Fremtidens Skole

Gladsaxe vil uddanne børn og unge til det 21. århundrede, hvor livsduelighed og demokratisk dannelse er centrale egenskaber og behovet for arbejdskraft er anderledes, end vi kender det i dag. Derfor er der brug for at nytænke folkeskolernes struktur, bygninger og sammensætning.

 

Med realiseringen af skolereformen, hvor hovedmantraet i Gladsaxe er, at alle børn skal lære at lære mere, er der igangsat et ambitiøst arbejde i vores kommune. Målet er at imødekomme fremtidens krav til den verden, vores børn vokser op i. Alsidige personlige, sociale og faglige kompetencer går hånd i hånd med trivsel og demokratisk dannelse, hvilket er centrale elementer i udviklingsindsatsen Fremtidens Skole. 

Klæder børnene på til et godt liv

Robotter, Selvkørende biler, deleøkonomi og kunstig intelligens, er blot nogle af de ting, der bliver en mere almindelig del af hverdagen inden for fem, ti, tyve år, og dermed inden at de børn, der nu går i 0. klasse, er færdige med deres vej gennem uddannelsessystemet. Det betyder blandt andet, at mange af vores børn i børnehusene og skolerne i Gladsaxe kommer til at få job, der slet ikke findes i dag, og det stiller andre krav til udviklingen af elevernes kompetencer.

Vi ønsker at udvikle fremtidens skole, så vores børn og unge kan klare sig godt og trives i et samfund, der vil se helt anderledes ud, stiller andre krav og giver helt andre muligheder, end samfundet i dag. Derfor skal skolernes læringsmiljøer have et vitalt løft, så vi kan klæde børnene på til fremtiden.

Processen

I august 2016 blev udviklingsindsatsen Fremtidens Skole skudt i gang ved et stort kick-off-arrangement. Herefter fulgte en proces, hvor behov blev kortlagt, ideer indsamlet og konkrete forslag udarbejdet i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra Gladsaxes folkeskoler og institutioner, Børne- og Kulturforvaltningen, faglige organisationer og byrådspolitikere. Fordelt i arbejdsgrupper dykkede de ned i temaerne:

  • det 21. århundredes kompetencer
  • læringsmiljøer
  • skolestruktur

En fjerde arbejdsgruppe, “Økonomigruppen”, kommer i arbejde i de senere faser, når der skal laves beregninger på nogle af de konkrete forslag fra de øvrige arbejdsgrupper.

Resultatet af gruppernes arbejde blev en række strategiske pejlemærker, som skal være med til at fremtidssikre kommunens skoler, og som blev politisk godkendt i foråret 2017.

Se pejlemærkerne her.

Skole og uddannelse