Borgerinddragelse

Som en del af Fase 1 blev der i november 2016 afholdt to borgerinddragelsesprocesser: Et Visionsværksted samt en samskabende dag for elevrådsmedlemmer og skoleelever fra 5.-10. klassetrin. De to arrangementer, der blev faciliteret af skoleafdelingen i samarbejde med konsulentvirksomheden 12 Byer, var en del af efterårets involverings- og analysefase og inddrog en lang række relevante aktører i processen om at give deres bud på Fremtidens Skole i Gladsaxe.

Med de to inddragelsesdage blev der sat fokus på, hvad borgerne ser som de vigtigste elementer, når Fremtidens Skole skal tænkes og skabes. I processen blev der gennem en række hands-on-processer sat fokus på, hvordan vi får skabt et skolesystem, som kan rumme og forme børn og unges kompetencer ud fra principperne om abstrakt tænkning, kritisk tilgang og evnen til at skabe i samarbejde.

De to forløb giver samlet et billede af, hvad nutidens skoleelever, en række fagprofessionelle, skoleledere, forældre og lokalpolitikere ser som de centrale udviklingspunkter, gennem en række konkrete bud på fremtidens skole- og læringsmiljøer.

Visionsværksted

Ca. 150 børn, unge, forældre, medarbejdere, politikere med flere var lørdag den 5. november 2016 samlet på Grønnemose Skole, hvor de gav deres bud på, hvordan vi sikrer vores børn en skole i verdensklasse.

Deltagerne arbejdede dagen igennem med temaerne Medborgerskab, Skolen i Lokalsamfundet, Digitalt Læringsmiljø og Fysisk Læringsmiljø. Grupperne gjorde status over de tiltag, der allerede er i gang og udvikle nye ideer til skolen i fremtiden. Det var en kreativ og innovativ dag med mange spændende ideer og diskussioner.

Elevrådsdag

Et par uger senere var 110 elever fra alle kommunens skoler samlet i Grønnemose Skoles festsal, hvor det var deres tur til at ideudvikle og tænke kreativt om skolen. Det boblede med virkelyst, gåpåmod og kreative hjerner og gav en tro på fremtiden, som det netop er nutidens unge, der skal til at forme.

Børn og unge er gode til at gribe bolden, tænke i nye løsninger og kaste sig ud i nye udtryksformer – endda sammen med nogle, som de ikke kender i forvejen. Den evne til kreativitet, kritisk tænkning og samarbejde på tværs var fundamentet for elevrådsdagen, der demonstrerede, at der i høj grad er noget at bygge ovenpå, og at de overordnede principper for udviklingen af visioner for fremtidens skole ikke ligger langt fra det, de unge også selv oplever som væsentligt.

På praktisk og kreativ vis gav eleverne deres input til, hvordan læring og læringsrum burde se ud i fremtiden. Fællesskab, mere bevægelse i undervisningen, kontakt med elever i andre lande og færre elever pr lærer var nogle af de forslag, der gik igen.

 

Fase 1