Kick-off

Fremtidens Skoles 1. fase blev skudt i gang med to kick-off-arrangementer

Før-kick-off for ledere og konsulenter

Den 17. august 2016 blev der holdt et opstartsarrangement for skoleledelser, medarbejdere og ledere i Børne- og Kulturforvaltningen. Dagen bestod af en indledende rammesætning af og visioner for forløbet samt en beskrivelse af de kommende opgaver i Fremtidens Skole.

Formålet var at give deltagerne det bedst mulige afsæt for at kunne fortælle om visionerne for Fremtidens Skole, og hvordan processerne omkring udviklingen er tænkt og tilrettelagt.

Mødet blev indledt af Børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand, der fortalte om de forandrede vilkår på fremtidens arbejdsmarked og det deraf kommende behov for at uddanne vores elever til bedst muligt at kunne trives og klare sig godt på dette.

Kick-off for politikere, samarbejdspartnere, medarbejdere og ledere

Inspirationsdagen blev afholdt den 7. september 2016 i festsalen på Grønnemose Skole. Der var inviteret en række centrale aktører i skolen og Børne- og Kulturforvaltningen, blandt andet skoleledere, Lokale Impact Coaches (LIC), læringsagenter, områdeledere, Økonomi- og Ejendomscenteret, de faglige organisationer og Børne- og Undervisningsudvalget.

Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Thomas Berlin Hovmand fortalte om visionerne for Fremtidens Skole, hvorefter Ole Sejer Iversen, professor MSO fra Aarhus Universitet, tog over og fortalte om det 21. århundredes kompetencer. Han gav desuden et lille indblik i, hvordan de teknologiske forandringer og muligheder vil påvirke vores fremtid.

Se klip fra Ole Sejer Iversens oplæg her:

Efterfølgende fortalte indehaver af Konsulenthuset Autens Lene Jensby Lange, hvordan man kan arbejde med skolernes læringsmiljø, så det understøtter elevernes læring bedst muligt, og til inspiration præsenterede hun et eksempel på en anderledes indretning af læringsmiljøet, hvor medarbejderne på Høsterkøb skole i Rudersdal Kommune havde indrettet et nyt læringsmiljø inddelt i zoner.

Se video fra Høsterkøb Skole her:

Dagen sluttede med et oplæg om læringsmiljøer og arkitektur i fremtidens skole ved Søren Nielsen, der er arkitekt på Tegnestuen Vandkunsten.

 

 

Fase 1