Praksisforsøg på Bagsværd Skole

Gladsaxe Kommune har som led i udviklingen af Fremtidens Skole ønsket at undersøge, hvordan arbejdet med et digitalt understøttet læringsmiljø kan udvikle elevernes dybdelæring omkring det 21. århundredes kompetencer. Ønsket er at kortlægge, hvilke forandringer der skal til for at skabe autentiske læringsmiljøer, hvor eleverne kan øve og udvikle deres kompetencer.

Derfor blev det besluttet at iværksætte en række praksisforsøg, der sammen med en stor kompetenceudviklingsindsats for skolernes pædagogiske medarbejdere og ledere skulle danne grundlag for udvikling af skolernes digitale understøttelse af eleverne i det 21. århundredes læring.

Det første praksisforsøg forløb hen over efteråret 2016 på Bagsværd Skole, som i et samarbejde med skoleforvaltningen og teknologivirksomheden Hippomini gennemførte et fire-ugers forløb på på fjerde årgang. Lærere og pædagoger på årgangen havde omlagt undervisningen og arbejdede med digital understøttet problemløsning og kommunikation gennem elevformulerede projekter om medborgerskab. Hippominis opgave som ekstern samarbejdspartner var at bibringe den nødvendige teknologiske viden for prøveforsøget samt at facilitere iterative læringsprocesser, hvor elevernes egne ideer blev til prototyper - analoge eller digitale - på løsningen af de problemer, eleverne skulle løse.

Lærerne og lederne udarbejdede endvidere fire rubrics for forløbet med udgangspunkt i Fælles mål. Det var nødvendigt at hente mål fra blandt andet 9. klasses matematik for at finde mål, der svarer til den måde, eleverne tilegner sig viden på, når de for eksempel arbejder med geometriske figurer i designprogrammer.

Læs meget mere om praksisforsøget på Bagsværd Skole i folderen herunder:

See our publication in English here:

Fase 1