Ungdomsuddannelser og erhvervsliv

Ungdomsuddannelser

I december 2016 deltog Gladsaxe Gymnasium, Technical Education Copenhagen (TEC) og SOSU-uddannelsen i Gladsaxe i et møde med skolechef Michael Mariendal om Fremtidens Skole. På mødet lagde TEC særlig vægt på, at det 21. århundredes kompetencer - medborgerskab, livsduelighed, kommunikation, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning - er særdeles relevante.

Studerende på TEC skal efter 20 uger i praktik på en virksomhed, hvor de har brug for de seks kompetencer. Ofte er det mangel på disse, der gør, at eleverne ikke lykkes, og det vil hjælpe eleverne på deres ungdomsuddannelse, hvis de i højere grad behersker kompetencerne. Det kan være alt lige fra at være dygtigere til at samarbejde og kommunikere med andre til det at have selvtillid, gode arbejdsvaner og digitale arbejdsfærdigheder.

Eleverne oplever, at det at komme til en teknisk erhvervsuddannelse er meget anderledes end folkeskolens trygge rammer, hvorfor det er relevant at styrke overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. På samme måde er der også indsatser, der kan gøre overgangen til gymnasiet mindre udfordrende, for eksempel fokus på at kunne studere, samarbejde og fordybe sig.

Samarbejde med erhvervslivet

Erhvervslivet og samarbejdet med lokale virksomheder spiller en stor rolle i Fremtidens Skole. Virksomhederne har stor viden om, hvilke kompetencer unge mennesker skal have med videre i livet, og som dermed er afgørende for udviklingen af en folkeskole, der klæder børn og unge på til at klare sig godt i deres kommende arbejdsliv.

Eksempelvis fremhæver virksomhederne i Fremtidens Skole evnen til at begå sig i en omskiftelig og digital fremtid, hvor evnen til at tænke kritisk, samarbejde og kommunikere på forskellige medier er af stor betydning. Desuden er evnen til at lære nyt og omstille sig afgørende, fordi arbejdsmarkedet er under konstant udvikling. En udvikling, der vil fortsætte og tage fart.

Skolernes samarbejde med erhvervslivet giver eleverne indblik i, hvordan man arbejder i virksomhederne, og det at løse virkelige problemer for andre og se frugten af arbejdet har stor betydning for de unges motivation.

Møde om fremtidens kompetencer

Gladsaxe Kommunes Erhvervsråd holdt møde i midten af januar 2017. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Thomas Berlin Hovmand deltog i mødet for at drøfte fremtidens kompetencer med det lokale erhvervsliv.

Børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand holdt oplæg om den proces og de pejlemærker, kommunen var kommet frem til på daværende tidspunkt i forhold til 21. århundredes kompetencer . Efterfølgende fik virksomhedernes repræsentanter mulighed for at komme med deres indspark til pejlemærkerne.

 

Fase 1