Fremtidens Skole - Fase 2

I Fase 2 af Fremtidens Skole bliver der arbejdet med at omsætte arbejdsgruppernes bidrag til politiske pejlemærker, som skal drøftes i Børne- og Undervisningsudvalget. Når visionerne er besluttet politisk, bliver de sendt i høring og skal efterfølgende drøftes igen.

Imens igangsættes en proces, hvor interesserede skoler og årgangsteams skal omsætte pejlemærkerne i praksis i undervisningen og undersøge, hvordan indretningen af læringsmiljøer kan understøtte de nye arbejdsformer. Disse såkaldte praksisforsøg skal skabe et fagligt og praktisk grundlag og generere erfaringer, som kan deles med andre skoler, således at vi løbende bliver klogere og benytter erfaringerne i dagligdagen på skolerne.

Læs om Praksisforsøg 1 på Bagsværd Skole her

Derudover kigger Ejendomsafdelingen på, hvordan de afsatte 250 mio. kr. bedst benyttes til at indrette skolernes læringsmiljøer til at understøtte pejlemærkerne i Fremtidens Skole. Dette arbejde pågår i 2017, og der forelægges en plan i starten af 2018.

Læs alt om Fremtidens Skole Fase 1 her

Fremtidens Skole