Fremtidens Skole - temahæfte 2

Læs det andet i rækken af temahæfter om Fremtidens Skole i Gladsaxe Kommune

I dette temahæfte, udgivet august 2017, kan du blandt andet læse om Gladsaxe Kommunes partnerskabsaftale med Professionshøjskolen UCC, Mørkhøj Skoles nye digitale læringscenter og de nyeste praksisforsøg på Bagsværd Skole.

God læselyst. 

IN ENGLISH

Fase 2