IPad i skolen

iPad’en understøtter elevernes læring, giver mulighed for større variation og differentiering i undervisningen samt skaber mere motivation for læring hos eleverne.

iPad’en bruges som pædagogisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen og støtter elevernes faglige udvikling. Eleverne må gerne bruge iPad'en privat, så længe det ikke ødelægger muligheden for at bruge den til læring. Alle skoler i kommunen har regler for, hvad iPad'en må bruges til, og hvad man må gemme på den.

iPad’en skal understøtte elevernes læring, give mulighed for større differentiering i undervisningen samt skabe mere motivation for læring hos eleverne.

Herunder kan du læse og downloade udlånsdokumentet, hvor du også finder information om ansvars- og forsikringsforhold.

Dansk

English

Arabisk

Tyrkisk

Urdu

Folderen "Dit barns nye skole-iPad" er henvendt til forældre med børn, der starter i 0. klasse.

 

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse