Modersmålsundervisning

Børn med et andet modersmål end dansk kan modtage modersmålsundervisning.

Børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland kan modtage modersmålsundervisning fra 0 – 9. klassetrin.

Børn fra andre lande kan modtage modersmålsundervisning fra 0 – 3. klassetrin.

Der kan kun modtages modersmålsundervisning i ét sprog, og dette skal tales aktivt i hjemmet.  

Gladsaxe Kommune kan oprette hold i EU sprog, EØS sprog samt færøsk og islandsk, når der er 12 indmeldte børn ved tilmeldingsfristens udløb.

Gladsaxe Kommune tilbyder fortrinsvis betaling for undervisning i andre kommuner, typisk Københavns Kommune eller Gentofte Kommune, hvis der oprettes hold i det pågældende sprog.

Gladsaxe opretter hold i islandsk (når der er 12 tilmeldte).

Undervisningen er frivillig, men når eleven er tilmeldt, er der mødepligt. Gladsaxe kommune tilbyder betaling for buskort til og fra undervisning i andre kommuner. Henvendelse til Kristina Gammeltoft på mail krigam@gladsaxe.dk eller telefon 39575319.

Undervisningen ligger uden for den almindelige skoletid.

Tilmelding til islandsk

Tilmelding til islandsk foretages for ét skoleår ad gangen. Der er tilmeldingsfrist senest d. 05. juni 2019 for skoleåret 2019/20. Tilmeldingsblanketten udfyldes af en forælder og sendes til jetlun@gladsaxe.dk

Klik her for at gå til tilmeldingsblanketten

For børn med folkeregisteradresse i andre kommuner, der ønsker at deltage i modersmålsundervisningen i islandsk i Gladsaxe Kommune, henvises til bopælskommunens hjemmeside. Blanketten fra hjemkommunen skal underskrives af hjemkommunen og sendes til Gladsaxe Kommune jetlun@gladsaxe.dk.

Tilmelding til øvrige sprog

Tilmelding foretages for et skoleår ad gangen. Der er tilmeldingsfrist senest d. 05. juni 2019 for skoleåret 2019/20. (Nytilkomne kan eventuelt optages senere i skoleåret, hvis der er plads).

Københavns Kommune og Gentofte Kommune tilbyder modersmålsundervisning til børn fra andre kommuner. Gladsaxe Kommune giver betalingstilsagn til denne undervisning i EU sprog, EØS sprog og færøsk og islandsk fra 0. til 9. klassetrin samt for øvrige sprog fra 0. til 3. klasse.

For nærmere oplysninger om modersmålsundervisning henvises til henholdsvis Københavns Kommune og Gentofte Kommune 

Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til bkfokonomi@gladsaxe.dk

For yderligere rådgivning og vejledning omkring modersmålsundervisning kan du kontakte konsulent for Dansk som andetsprog Jette Luna på mail jetlun@gladsaxe.dk eller tlf. 30511777.

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse