SFO og skoleklub

Alle folkeskoler i Gladsaxe har SFO, og dit barn er garanteret en plads i SFO´en på sin skole. Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivning. Der er ligeledes en skoleklub på alle skoler

SFO er et tilbud om pasning efter normal skoletid for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Der er en SFO i tilknytning til alle kommunens 10 folkeskoler, og der er pladsgaranti. SFO'erne er omfattet af Gladsaxe Kommunes skolepolitik, da betegnelsen skole både gælder undervisnings- og fritidsdelen.

Indmeldelse i SFO

SFO modtager folkeskolens nye børn den 1. juni. Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivning til børnehaveklasse. Du kan læse mere om skoleindskrivning her. Hvis du ikke har mulighed for at skrive barnet op på hjemmesiden, kan du møde op på skolen og indmelde barnet der.

Hvis du vil melde dit barn ind i SFO uden for indskrivningsperioden, skal du benytte digital pladsanvisning.

Skoleklub

På hver skole er der en skoleklub for elever fra 4. til 6. klassetrin. Ind- og udmeldelse sker via selvbetjeningsløsningen digital pladsanvisning (link ovenfor). Du kan læse mere om klubberne på skolernes hjemmesider.

Åbningstider og lukkedage


Åbningstiden i SFO´erne er: Mandag - torsdag 7.00 - 17.00 & fredag 7.00 - 16.30.

SFO har 6 årlige lukkedage, herunder dagene mellem jul og nytår. Derudover er der sommerferielukket i uge 30.

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse