Sammenhængende skoledag

Læring hele dagen

Der skal være læring hele dagen, og lærere og pædagoger samarbejder om at skabe meningsfulde, motiverende og udviklende læringsmiljøer  - både i den obligatoriske skoledag og i den frivillige fritidsdel. Læringsmiljøer, som sikrer udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer og klæder dem på til en fremtid med uddannelse, job og familie.

Sammenhæng og helhed

Der er tænkt sammenhæng og helhed ind i alle aktiviteter på skolen. Det betyder, at der er sammenhæng mellem undervisning og den understøttende undervisning – og mellem det obligatoriske skoletilbud og det frivillige tilbud. Børn og unge skal opleve overgangene fra det ene til det andet som ukomplicerede og meningsfyldte.

Understøttende undervisning

Undervisningen er fleksibel og ligger fordelt på hele dagen. Understøttende undervisning anvendes til at støtte faglige undervisningsforløb og til at arbejde mere med bevægelse, motivation, samarbejde, kammeratskab, musik, drama, billedkunst og meget mere.

Læs mere om understøttende undervisning her

Pædagoger er centrale i den sammenhængende dag

Der er knyttet pædagoger til alle skolens årgange på alle skoler. Pædagogerne er med til at varetage den understøttende undervisning, fordi de kan bidrage med særlige kompetencer og løsning af opgaver i de sammenhængende læringsmiljøer. Pædagogerne medvirker desuden til at skabe gode rammer for overgangen mellem undervisning og SFO, skoleklub og ungdomsklub.

Sammenhængen med livet uden for skolen

Skolerne skaber kontakt til og samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder Musikskolen, Billedskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.
Gladsaxe Kommune samarbejder løbende med lokale foreninger, sportsklubber, Billed- og Musikskole og mange flere om, at skabe de bedste muligheder for, at alle børn kan have et aktivt fritidsliv.

Læs om om åben skole her

Skolereform