Styrker og potentialer

I Gladsaxe Kommunes skoler arbejder vi med positiv psykologi og en pædagogik, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og potentialer.

Arbejdet med styrker og potentialer i Gladsaxes skoler

Når kommunen ønsker et fælles udgangspunkt omkring den positive psykologi og en pædagogik, der tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og potentialer, er det fordi, der er særligt fokus på det, der fungerer godt. Det kan give redskaber til en praksis, der kan øge både børn og voksnes arbejdsglæde, læring og trivsel.

Eleven skal have passende udfordringer

Et hovedbegreb fra den positive psykologi er begrebet "flow", der er en mental tilstand, hvor barnet eller den voksne oplever stort engagement, fuld opmærksomhed og dyb koncentration. Af hensyn til både læring og trivsel er det vigtigt for lærerne sammen med eleverne, at "ramme flowzonen" mellem stress og kedsomhed, når det gode læringsmiljø skal virkeliggøres. Det gælder om, at eleverne får passende udfordringer til deres kapaciteter og kompetencer med opfordring til anstrengelse og mulighed for oplevelse af mestring.

Den enkeltes styrker og potentialer

Nøglekompetencer hos lærere, der kan skabe FLOW for deres elever, er ifølge Frans Ørsted Andersen, lektor i positiv psykologi ved Århus Universitet, lærerens formidlingsevne, menneskekundskab, engagement, pædagogiske relationskompetence, ledelsesevne og didaktiske kompetence. Der vil løbende blive lavet kurser for ledere og medarbejdere i arbejdet med styrker og potentialer. De skoler, der allerede har gjort sig erfaringer med nogle af emnerne, vil også dele ud af dem

Forskningsbaseret viden

Kommunen har indgået en aftale med Århus Universitet om finansiering af et ph.d.-projekt for en af kommunens skolepsykologer, der skal skaffe mere og forskningsbaseret viden om, hvordan man kan optimere læringspotentialet for det enkelte barn, skabe bedre læring for børnegruppen som helhed og et bedre læringsmiljø på skolerne generelt.

Repræsentanter fra alle skoler er blevet introduceret til teorierne bag positiv psykologi og styrkebaseret pædagogik, og til hvordan medarbejderne kan blive bevidste om deres egne styrker, og hvordan de kan finde frem til børnenes styrker.

 

Skolereform